Do konsultacji publicznych trafiły projekty czterech rozporządzeń w sprawie krajowych rejestrów: ablacji, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, mechanicznego wspomagania krążenia oraz przeznaczyniowych ekstracji elektrod.

Rejestry mają umożliwić m.in. monitorowanie jakości opieki nad pacjentami, łatwiejsze pozyskiwanie danych umożliwiających stworzenie publikacji naukowych, obniżenie kosztów leczenia, monitorowanie powikłań oraz inicjowanie działań profilaktycznych.

Wszystkie rejestry ma prowadzić Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Administratorem systemu będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekty rozporządzeń są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centru Legislacji: