W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami”, realizowanego przez Instytut Tyflologiczny PZN, powstał poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia.

Poradnik pod redakcją Małgorzaty Pacholec, został napisany z myślą o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać ani gdzie szukać pomocy. Porady są rezultatem osobistych doświadczeń osób dotkniętych dysfunkcją wzroku. Jest to zbiór odpowiedzi na pytania, które mogą być wskazówkami rozpoczynającymi proces pozytywnych zmian.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu pilotażowego dla Wschodniego Mazowsza „Widzimy nie tylko oczami” realizowanego przez Instytut Tyflologiczny PZN.

Projekt ma służyć wypracowaniu pierwszego w Polsce modelu skoordynowanego, interdyscyplinarnego wsparcia dla osób, które z różnych powodów tracą wzrok i stają się osobami niesamodzielnymi i zależnymi od innych.

Do realizacji zadania zaproszono doświadczonych specjalistów, m.in.: tyflologów, rehabilitantów osób niewidomych i słabowidzących różnych zakresów: nauki, orientacji przestrzennej, usprawniania widzenia, nauki czynności samoobsługowych, nauki technik komputerowych, nauki brajla.

Więcej o projekcie i o tym, gdzie szukać pomocy oraz praktyczne wskazówki dla niewidomych, słabowidzących i ich opiekunów można znaleźć na stronie internetowej widzimy.pzn.org.pl

Źródło: Widzimy nie tylko oczami | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego