Decyzją Prezesa NFZ w dniu 9 sierpnia br. został powołany w Wojskowym Instytucie Medycznym Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

Do zadań Zespołu należy kwalifikacja do leczenia pacjentów w programach lekowych, a w skład Zespołu wchodzą specjaliści zajmujący się leczeniem chorób dermatologicznych lekami biologicznymi.

Na terenie całej Polski funkcjonuje 12 zespołów koordynujących leczenie pacjentów w różnych programach lekowych, z tego aż 6 w WIM.

Poniżej wykaz zespołów funkcjonujących w WIM:

  • Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej - Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumunologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej
  • Kwalifikacja i weryfikacja leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej - Klinika Dermatologiczna
  • Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych - Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumunologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej
  • Kwalifikacja do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd) - Klinika Okulistyki
  • Kwalifikacja do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (gpa) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (mpa) - Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Źródło: WIM