Koordynacja opieki nefrologicznej uratuje życie milionów Polaków i zahamuje wzrost kosztów leczenia - udowadnia raport pod redakcją prof. Ryszarda Gellerta, krajowego konsultanta w dziedzinie nefrologii.

W Polsce choruje na nerki od 4 do 5 milionów osób. 90 proc. o tym nie wie. Co roku z tego powodu umiera przedwcześnie 80 tysięcy osób, co skraca średnią długość życia o 2 lata. Choroba, chociaż łatwo wykrywalna i prosta do leczenia w początkowej fazie, jest rozpoznawana zbyt późno. Eksperci podkreślają, że ratunkiem dla chorych jest program koordynowanej opieki, a jego ważnymi elementami – profilaktyka, wczesne wykrywanie i opieka nad pacjentem we wszystkich stadiach choroby. Koordynowaną opieką, częściowo, objęci są już w Polsce pacjenci kardiologiczni i ciężarne.

Nefrolodzy, pacjenci, managerowie i organizatorzy ochrony zdrowia oraz firma doradcza EY proponują, by w centrum systemu postawić nie chorobę lecz pacjenta i rolę jednostki koordynującej leczenie oraz zaoszczędzone pieniądze przekazać poradniom nefrologicznym. Przykładowo, objęcie opieką koordynowaną pacjentów w schyłkowym stadium niewydolności nerek, przyniesie oszczędności rzędu 3 milionów rocznie. Poradnia powinna działać w każdym powiecie, przy stacji dializ i mieć realny, nie symboliczny kontrakt z NFZ. Eksperci obliczyli, że dzięki temu 50 tysięcy osób rocznie mogłoby pójść do nefrologa i wcześniej dowiedzieć się o chorobie. Połowa z 32 tysięcy dializowanych, nigdy nie była u tego specjalisty przed rozpoczęciem terapii ratującej życie. Na wizytę w Warszawie czeka się średnio 379 dni.

Defragmentacja opieki nefrologicznej uniemożliwia osiąganie optymalnych wyników leczenia. Obecny system wymaga od chorych korzystania ze świadczeń na wszystkich poziomach (POZ, specjaliści, szpitale). W praktyce nikt nie bierze odpowiedzialności za pacjenta i wyniki leczenia. Bez zmian w organizacji opieki nefrologicznej, wydatki NFZ na leczenie będą się lawinowo zwiększać, a jakość opieki drastycznie spadać. Raport trafi do NFZ i MZ.

Raport dostępny jest pod adresem: http://nefron.org/opieka-koordynowana-nad-pacjentem-pchn/


Źródło: Nefron