Przez wiele lat był dyskutowany wpływ terapii hormonalnej na funkcję pamięci kobiet po menopauzie. W tym tygodniu, czasopismo naukowe "Neurology" publikuje wyniki nie wykazujące żadnych zmian w funkcjonowaniu pamięci, niezależnie od tego, kiedy leczenie jest rozpoczęte.

Menopauza powoduje szereg objawów, w tym nocne poty, zmiany nastroju, zwiększenie masy ciała i uderzenia gorąca.
Do zwalczania niektórych z nich- miliony kobiet wybiera leczenie estrogenami.

Leczenie estrogenami jest nadal najbardziej skutecznym lekiem na łagodzenie menopauzalnych uderzeń gorąca. Pomaga również zapobiegać utracie masy kostnej i może mieć korzyści dla zdrowia serca, jeśli terapia jest rozpoczęta 5 lat lub mniej po menopauzie.

Podczas kobiecego wieku rozrodczego, estradiol jest głównym rodzajem estrogenów, który jest produkowany.

Niektórzy eksperci uważają, że terapia zastępcza estradiolem ma pozytywny wpływ na wspomnienia kobiet, które je podejmują. Jednakże, uważa się, że efekt ten działa tylko wtedy, gdy leczenie rozpoczynane jest tuż po menopauzie, ale nie później. Hipoteza ta jest nazywana "hipotezą czasu".

Nowe spojrzenie na „hipotezę czasu”
Teoria ta została przetestowana w wielu badaniach, ale wyniki badań były niejednoznaczne lub sprzeczne.

Przegląd obecnego rozumienia hipotezy czasu, opublikowany w czasopiśmie "Menopause" w 2012 roku, nie mógł znaleźć znaczącego wsparcia dla żadnej ze stron. Wnioski naukowców podsumowujące dowody brzmiały: "Aktualne dane są zarówno podtrzymujące, jak i nie popierające hipotezy czasu".

Dr Victor W. Henderson ze Stanford University School of Medicine w Kalifornii, oraz członek American Academy of Neurology, zaprojektował randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie, aby otworzyć dyskusję jeszcze raz.

Wcześniejsze badania angażowały małą liczbę uczestników oraz przeprowadzono je w krótkich okresach czasu. Jest to jedna z przyczyn dla sprzecznych ustaleń do tej pory. Aby upewnić się, że wyniki tego badania będą bardziej wiarygodne, dr Henderson zarzucił swoją sieć nieco szerzej.

W tym badaniu brało udział 567 zdrowych kobiet w wieku 41-84 lat. Te kobiety były podzielone na "wczesne" i "późne" grupy. Kobiety we wczesnej grupie były włączone do badania w okresie 6 lat od daty ich menopauzy, podczas gdy członkinie późnej grupy były co najmniej 10 lat po menopauzie.

Uczestniczki stosowały codziennie albo tabletkę beta-estradiolu, albo placebo. Ponadto kobiety, które nie miały histerektomii stosowały albo dopochwowy żel z progesteronem, albo placebo. Uczestnicy brali udział w badaniu przez średnio 5 lat. Każda kobieta została przebadana za pośrednictwem testów poznawczych na początku procesu, po upływie 2 i pół lat badania i po 5 latach. Testy te mierzyły zakres umiejętności poznawczych, w tym pamięci werbalnej, ogólną zdolność myślenia i funkcji wykonawczych, która obejmuje kontrolę uwagi, rozumowania i rozwiązywania problemów.

Estradiol i funkcje poznawcze
Naukowcy odkryli, że nie było żadnej zmiany w zdolności funkcji poznawczych w żadnej z obydwu grup kobiet po menopauzie. Poszczególne wyniki obu grup, poprawiły się w trakcie badania w porównaniu z ich oryginalnymi wynikami. Efekt ten miał najprawdopodobniej miejsce ze względu na praktykę i większe przyzwyczajenie do zadań w testach.

Nie stwierdzono różnic w wynikach testów kobiet z lub bez uderzeń gorąca lub pomiędzy kobietami, które zostały poddane histerektomii i tych, które jej nie miały. "To badanie nie potwierdza hipotezy czasu. Nasze wyniki sugerują, że zdrowe kobiety na wszystkich etapach po menopauzie nie powinny przyjmować estrogenu, aby poprawić pamięć. Jednocześnie, kobiety nie muszą być szczególnie zaniepokojone negatywnymi skutkami suplementacji estrogenów po menopauzie w celu poprawy pamięci, gdy były one stosowane przez okres krótszy niż 5 lat ", dodaje Dr Victor W. Henderson.

Dr Henderson wskazał również pewne braki w zakresie wyżej opisanego badania naukowego. Na przykład, badanie było skoncentrowane tylko na estradiolu, jednym z trzech głównych estrogenów naturalnych. Ponadto, badanie nie zbadało skutków terapii estradiolem na funkcje poznawcze u kobiet, które już doświadczają otępienia lub innych zaburzeń psychicznych.

Ponieważ tak wiele kobiet rozpoczyna terapię estrogenem, wyniki mogą być postrzegane w pozytywnym świetle. Mimo, że zdolności poznawcze nie są lepsze, to co najmniej nie są upośledzone.

Źródło: medicalnewstoday.com