Porozumienie Organizacji Lekarskich chce, aby resort rodziny, pracy i polityki społecznej wycofał się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

14 listopada we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, które tworzą Porozumienie Organizacji Lekarskich. Efektem spotkania jest wspólne stanowisko w sprawie mających obowiązywać obligatoryjnie od 1 grudnia elektronicznych zwolnień lekarskich.

Zebrani uznali, że przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności dla pacjentów.

Lekarze wezwali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

Jednocześnie postanowiono, że w przypadku braku reakcji władz - od 1 grudnia 2018 r. polscy lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy pacjentów na specjalnych drukach opracowanych przez Porozumienie Organizacji Lekarskich.

Uczestnicy spotkania uznali, iż wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.