Przedstawiciele największych polskich instytucji naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali umowę o utworzeniu Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Porozumienie umożliwi powstanie nowych leków i metod diagnostycznych w zakresie neuromedycyny, neurobiologii oraz farmacji i ułatwi pozyskiwanie środków unijnych.

Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed” to pierwsza w naszym kraju platforma technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji.

Inicjatorami utworzenia Platformy są: prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.

Do zadań „InnoNeuroMed” będzie należało m.in. angażowanie się w definiowanie i implementację europejskich Strategicznych Agend Badawczych oraz aktywne uczestnictwo w programach naukowo-badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020). Członkowie platformy „InnoNeuroMed” zajmą się także przygotowywaniem krajowego strategicznego studium do programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz opracowaniem strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie neuromedycyny.