Polscy okuliści nieodpłatnie przeprowadzili w maju w Kamerunie 73 operacje zaćmy w ramach projektu poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" i przy wsparciu finansowym polskiego rządu. O akcji opowiadano w środę 29 sierpnia na konferencji prasowej z udziałem Beaty Kempy - pełnomocnik rządu do spraw pomocy humanitarnej.

Projekt Fundacji Redemptoris Missio "Przywrócić wzrok – operacje okulistyczne dla uchodźców z Republiki Centralnej Afryki i ubogich mieszkańców Kamerunu" zrealizowali w maju czterej okuliści. Przez dwa tygodnie przebadali oni 302 osoby i zakwalifikowali do operacji 73 z nich. Operacje były przeprowadzane w trzech różnych ośrodkach zdrowia. Najpierw w Garigombo, następnie w Ndelele, a potem w Doume. Wyprawa lekarzy otrzymała 64 tys. zł wsparcia z Departamentu Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podróż do najdalszego miejsca trwała dwie doby. W samym Kamerunie ekipa przemierzyła ponad 1300 km, z czego blisko połowa dróg wiodła po nieutwardzonych leśnych szosach. Po badaniach i kwalifikacji pacjentów lekarze rozpoczęli operacje. Pierwszego dnia zabiegi trwały do północy. Pacjenci spędzili noc w przychodni, a rano zdjęto im opatrunki. Lekarze z Poznania byli świadkami wielu wzruszających momentów i powitań pomiędzy pacjentami a ich bliskimi. Jeszcze tylko rozdanie okularów przeciwsłonecznych, leków, wspólne zdjęcie i mogli rozejść się do domów.

W sierpniu tego roku Fudnacja ”Redemptoris Missio" wraz z Departamentem Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła kolejny projekt „Zapewnienie dostępu do opieki medycznej dla uchodźców z Republiki Centralnej Afryki w Centre de Sante Catholique Garoua Boulai w Kamerunie” – dzięki dotacji budżetu państwa 136 319,96 PLN do końca bieżącego roku pomocą medyczną zostanie objętych 4500 uchodźców.

Obozy dla uchodźców w Kamerunie są przepełnione, brakuje w nich bieżącej wody i odpowiedniego dostępu do sanitariatów. Przyczynia się to do znacznego obniżenia stanu zdrowia przebywającej w nich ludności. Na potrzeby zdrowotne najuboższych mieszkańców Kamerunu oraz przebywających na jego terenie uchodźców starają się odpowiadać misyjne przychodnie i szpitale. Jednym z nich jest Centre de Sante Catholique, działający w tym regionie od ponad 30 lat. Tutaj pacjenci mogą uzyskać pomoc dzięki rzetelnemu leczeniu, prowadzonemu przez miejscowy personel. Jedynym lekarzem w Centre de Sante Catholique jest Polka - siostra Józefina Grabowska.

Szukający pomocy medycznej uchodźcy nie posiadają środków na leczenie. Aby mogli trafić pod opiekę przychodni należy zapewnić im finansowanie podstawowej diagnostyki i terapii. Finansowanie obejmuje niezbędne w podstawowej opiece medycznej leki; przeciwmalaryczne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwpasożytnicze i antybiotyki oraz badania pozwalające diagnozować najbardziej powszechne choroby.