W efekcie przeszukania kilkudziesięciu miejsc policja przejęła warte ok. 10 mln zł leki, które były przeznaczone do tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych.

11 lipca Prokuratura Regionalna w Gdańsku wraz z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Pomorskim Urzędem Celno - Skarbowym w Gdyni oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym podjęła czynności realizacyjne w sprawie dotyczącej tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. Przeszukania przeprowadzono w kilkudziesięciu miejscach w Trójmieście i okolicy oraz w Toruniu.

W wyniku realizacji zabezpieczono materiał dowodowy w postaci leków w znacznej ilości o wstępnej wartości szacunkowej 10 milionów złotych, dokumentację finansowo – księgową oraz dane informatyczne, które zostaną poddane badaniu przez biegłych m.in. z zakresu rachunkowości oraz informatyki śledczej. GIIF dokonał również blokady środków finansowych na wszystkich ustalonych kontach bankowych należących do podmiotów związanych z przestępczym procederem.

Odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych

W toku czynności służbowych podjętych przez funkcjonariuszy Policji ustalono, że na terenie Gdańska funkcjonuje grupa przestępcza zajmująca się przestępstwami określanymi jako proceder odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Proceder polega na wyprowadzeniu z rynku leków istotnych dla życia pacjentów, określanych jako deficytowe, celem sprzedaży na rzecz innych nieuprawnionych podmiotów Tym samym na polskim rynku powstaje deficyt przedmiotowych produktów stosowanych m.in. w leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, poprzeszczepowym, co bezpośrednio wpływa na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów.

Proceder, którego dotyczy postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, polega na realizacji zapotrzebowań na deficytowe produkty lecznicze przez apteki będące w zainteresowaniu prowadzących śledztwo, pod pozorem ich dalszej dystrybucji na rzecz pacjentów, zaś w rzeczywistości ich dalszej dystrybucji z pominięciem oficjalnego obrotu.

Jak wynika z poczynionych w śledztwie ustaleń, zachodzi również podejrzenie prowadzenie nierzetelnej księgowości, zmierzającej do ukrycia faktycznie dokonywanych transakcji lekami.


Źródło: Prokuratura Krajowa