Skanowanie płuc w 2 – 3 sekundy, całego ciała w kilkanaście sekund. Dokładny obraz i minimalna dawka promieniowania dla pacjenta. Takie właściwości ma nowoczesny tomograf, o który wzbogacił się – dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. W poniedziałek 5 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni tomografii i prezentacja nowego sprzętu - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Dotąd piotrkowska placówka dysponowała jednym tomografem, dlatego pod koniec ubiegłego roku szpital wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o zakup dodatkowego tomografu, z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność przestojów związanych z dezynfekcją pracowni. Dotychczas w placówce było wykonywanych około 5 tys. badań tomograficznych rocznie.

- Ten tomograf to wyjątkowy sprzęt, zaawansowany technologicznie – mówił podczas prezentacji sprzętu wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. – 3 mln zł to kwota, która została zadysponowana z budżetu województwa poprzez decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego.

– Na tym aparacie będą wykonywane przede wszystkim badania związane z COVID-19 – wyjaśniał Marek Konieczko, dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie. – Do tej pory mieliśmy jeden tomograf i trudno było nam rozdzielić pacjentów. Obecnie posiadamy dwa aparaty do tomografii komputerowej z górnej półki, adekwatnie do potrzeb szpitala.

Pozwoli to wyeliminować przerwy związane z serwisem lub awarią, ponieważ zawsze jeden aparat może być zastąpiony przez drugi. Wcześniej w przypadku awarii, trzeba było przewozić pacjenta na badanie do innego szpitala.

W uroczystej prezentacji sprzętu uczestniczyli również poseł Antoni Macierewicz, Ewa Wendrowska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, radny Sejmiku Paweł Kowalczyk, a także członkowie Rady Społecznej SSW w Piotrkowie i pracownicy szpitala.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego