Rzecznik Praw Pacjenta powołał na 3 letnią kadencje członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Rada ma charakter opiniodawczo - doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań.

- Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo wspierać urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Jesteście znakomitymi ekspertami w swoich dziedzinach - to dla mnie wielki zaszczyt, że chcecie Państwo wspierać urząd, stojący na straży praw pacjenta – powiedział Bartłomiej Chmielowiec - Chciałbym formułować propozycje zmian, które będą najkorzystniejsze dla systemu ochrony zdrowia ale przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta. Bez zaplecza merytorycznego i eksperckiego trudno jest tworzyć rozwiązania, które realnie zmieniłyby rzeczywistość polskiej ochrony zdrowia. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do prac w Radzie Ekspertów.

>>>ZOBACZ TEŻ: Rzecznik Praw Pacjenta wnosi o zmiany w zarządzeniu dotyczącym opieki psychiatrycznej

Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński: - Powołanie Rady Ekspertów to ważne wydarzenie. Powołaliśmy osoby, które chcą brać aktywny udział w pracach w obszarach bezpieczeństwa pacjenta, jego praw, jakości opieki i wielu innych – wskazał Prof. Samoliński - Rzecznik Praw Pacjenta jest unikalną instytucją w systemie ochrony zdrowia. Jednym z zadań Ministra Bartłomieja Chmielowca jest wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie najważniejszych wyzwań w systemie ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów. My zaś, jako Rada Ekspertów, będziemy Ministra w tych obszarach wspierać w ramach naszych możliwości, kompetencji i wiedzy.

Będziemy starali się służyć wsparciem, wskazywać wyzwania i starać się na bieżąco je rozwiązywać, doradzać i przekazywać przydatne rekomendacje – podsumował Przewodniczący Rady.

W bieżącym roku działalność Rzecznika Praw Pacjenta będzie skupiać się szczególnie na problemach seniorów. Dlatego też w 2020 roku Rada Ekspertów w pierwszej kolejności zamierza koncentrować się na zadaniach z zakresu polityki senioralnej w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

W skład Rady zostali powołani:

 1. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Rady.
 2. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach;
 3. Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz;
 4. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek;
 5. Dr n. med., MBA Jakub Gierczyński;
 6. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak;
 7. Prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
 8. Dr hab. n. prawn. Błażej Kmieciak;
 9. Maria Libura;
 10. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas;
 11. Dr n. med. Janusz Meder;
 12. Dr inż. Robert Mołdach;
 13. Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko;
 14. Ks. dr Arkadiusz Nowak;
 15. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarzyński;
 16. Dr n. med. Piotr Warczyński;
 17. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
 18. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki;
 19. Prof. dr hab. n. med. Maria Załuska;
 20. Lek. med. Anna Gręziak;
 21. Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska.

Źródło: Biuro RPP