40 doktorantów z trzech łódzkich uczelni rozpoczęło w środę studia w ramach projektu „InterChemMed”. Doktoranci będą realizować prace m.in. na temat izotopowych metod autentykacji żywności i leków czy opracowywać nowe metody obrazowania zmian nowotworowych.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych „InterChemMed” to projekt Politechniki Łódzkiej (lidera), Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

40 doktorantów z czterech wydziałów podejmuje studia III stopnia w różnych obszarach nauki: naukach ścisłych i technicznych, medycznych i naukach o zdrowiu – poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka. Przyznała, że zainteresowanie interdyscyplinarnymi studiami doktoranckimi było duże. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone na macierzystych uczelniach wyłoniło 14 uczestników „InterChemMed” z PŁ, sześciu z UŁ oraz 20 z uczelni medycznej.

Dzięki współpracy promotorów z różnych uczelni rozprawy doktorskie będą pracami międzyobszarowymi. Doktoranci będą realizować m.in. prace na temat izotopowych metod autentykacji żywności i leków, opracowywać nowe metody obrazowania zmian nowotworowych, syntetyzować nowe bioaktywne substancje o potencjale leczniczym, czy badać możliwości zastosowania nowych materiałów w stomatologii.

Młodzi naukowcy będą mogli korzystać z unikatowej aparatury naukowo-badawczej oraz konsultować swoje wyniki badań z wybitnymi ekspertami z różnych dyscyplin.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało na jego realizację ponad 5 mln zł.

Kierownik studiów prof. Piotr Paneth podkreśla, że dzięki finansowaniu ze środków NCBR doktoranci, oprócz realizacji wspólnego programu studiów, będą także uczestnikami certyfikowanych szkoleń, wizyt studyjnych u pracodawców oraz szkół letnich. Jego zdaniem, ułatwi im to dostosowanie się do rynku pracy, który – wraz z rozwojem technologii - stawia przed młodymi osobami coraz wyższe wymagania.

Doktoranci w ramach „InterChemMed” poza stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie otrzymają także grant naukowy w wysokości 20 tys. zł na realizację programu badawczego, związanego z przygotowywaną rozprawą doktorską.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl