Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował stanowisko, w którym stwierdza, że od 1 lipca 2018 roku lekarze powinni mieć prawo wyboru czy wystawiają zwolnienie ZUS ZLA w formie elektronicznej czy drukowanej. Związek popiera stanowisko PPOZ w tej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL popiera stanowisko Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia br, skierowanym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym PPOZ stwierdza, że „obligatoryjne wystawianie druków ZUS ZLA w formie elektronicznej (e-zwolnień) z dniem 1 lipca 2018 roku jest niemożliwe”.

ZK OZZL popiera również wniosek PPOZ aby wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku było fakultatywne, co oznacza, że każdy lekarz powinien móc sam wybrać czy będzie wypisywał zwolnienie w formie elektronicznej czy papierowej. Związek przesłał pismo w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia.

Źródło: OZZL