24 mln zł – to całkowity koszt przebudowy i rozbudowy Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. Prace trwały od 2007 roku. Otwarcie Lubuskiego Centrum Pulmonologii po generalnym liftingu odbyło się 5 kwietnia br.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. tradycjami leczniczymi sięga początku dwudziestego wieku. Usytuowanie pośród lasów, na terenie Krainy Wielkopolsko–Pomorskiej i obecny tu mikroklimat rzeki Ilanki, stwarzają doskonałe warunki do leczenia schorzeń pulmonologicznych oraz kardiologicznych.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, szpital w Torzymiu jest wiodącą jednostką w województwie lubuskim, zajmującą się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń pulmonologicznych, a w ramach tworzonej „sieci szpitali” będzie jedynym szpitalem pulmonologicznym w tym województwie. Z tego powodu, na bazie tutejszego szpitala zostało utworzone Lubuskie Centrum Pulmonologii, specjalizujące się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu większości schorzeń z zakresu chorób płuc, w tym nowotworów płuc.

Przeprowadzone działania inwestycyjne wychodzą naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie kompleksowej usługi nastawionej nie tylko na wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie chorób płuc, ale również kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, jedynej tego rodzaju w tym województwie.

Centrum dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządczą, lekarską i pielęgniarską, charakteryzuje się wysokim poziomem zarówno udzielanych w nim świadczeń medycznych, jak i poziomem organizacyjnym. Mając na względzie powyższe, zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu kompleksową modernizację obiektu Szpitala, polegającą na rozbudowie, przebudowie i nowoczesnym wyposażeniu remontowanych pomieszczeń, o łącznej wartości blisko 29 milionów złotych. Przedmiotowa inwestycja, która zakończyła się na przełomie 2016 i 2017 roku, pozwoliła stworzyć warunki do świadczenia usług medycznych w europejskich standardach.

Efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych było utworzenie Lubuskiego Centrum Pulmonologii, którego infrastruktura i innowacyjna organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu województwa lubuskiego. Dzięki stworzonej w ramach Centrum szerokiej bazie leczniczej poprawi się dostęp do świadczeń medycznych zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, a także do specjalistycznej diagnostyki w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc – choroby nowotworowej, na którą każdego roku umiera najwięcej mieszkańców województwa lubuskiego. Przeprowadzenie wyżej opisanego przedsięwzięcia wpłynie nie tylko na poprawę dostępności, ale i jakości świadczonych tu usług oraz na komfort leczenia pacjentów Szpitala, w tym także osób niepełnosprawnych, dzięki likwidacji barier architektonicznych.

Na terenie Centrum znajdują się następujące oddziały: gruźlicy, chorób płuc oraz pododdział chemioterapii. W zakresie opieki stacjonarnej baza łóżkowa obejmuje 101 łóżek. Ponadto, w tym samym obiekcie pacjenci mają dostęp do poradni specjalistycznych: onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc, a także do pracowni diagnostycznych, takich jak: laboratorium, RTG, tomograf komputerowy, bodypletyzmografia, spirometria, bronchofiberoskopia i polisomnografia.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego