5 września 2019 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu otwarto zmodernizowany Oddział Okulistyki, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. Na oddziale funkcjonują teraz dwie sale operacyjne.

Koszt remontu i wyposażenia Oddziału Okulistyki to blisko 6 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków zewnętrznych (środków unijnych w wysokości 3 mln zł oraz dotacji Uniwersytetu Opolskiego w wysokości 530 tys. zł) i środków własnych szpitala.

Remont oddziału kosztował blisko 2,2 mln zł, a zakupiony najwyższej klasy sprzęt medyczny jest wart ponad 1,5 mln. To m.in. mikroskop operacyjny okulistyczny, laser do fotokoagulacji siatkówki, laser neodynamowy YAG do irydomii i kapsulotomii, lampy szczelinowe z tonometrem aplanacyjnym, ultrasonograf okulistyczny, tonometr automatyczny z pachymetrem, spektralny tomograf optyczny, mikroskop śródbłonkowy ze stolikiem i biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy.

Oddział jest bardzo przyjazny i komfortowy, również dla chorych wymagających bardziej troskliwej opieki: osób starszych i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością intelektualną. Zakupiono nowoczesne łóżka szpitalne z napędem elektrycznym oraz wielofunkcyjne, mobilne fotele. Zapewni to chorym znacznie większy komfort pobytu na oddziale niż dotychczas.

Szpital poinformował, że modernizacja oddziału umożliwi zwiększenia liczby wykonywanych operacji zaćmy. W okresie I-VII 2019 r wykonano na oddziale 1342 procedur, co daje średnią miesięczną 192 procedur. Planowany wzrost po uruchomieniu zmodernizowanego oddziały to dodatkowo 50%, tj przewidywane wykonanie w miesiącu –- średnio 288 procedur.


Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu