Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/.

W komunikacie poinformowano, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wykryty na Lubelszczyźnie wirus jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Wiadomo jednak, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. Dlatego też, aby mieć pewność, że unikniemy ryzyka zakażenia wirusem grypy ptaków, GIS przypomina, że należy przestrzegać zaleceń wydawanych lokalnie przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:

  • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
  • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
  • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
  • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
  • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

- Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby - przekazał Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

GIS zapewnia, że polskie służby podejmują działania, które ograniczają do minimum dalsze rozprzestrzenianie się wirusa grypy A/H5N8/ w stadach hodowlanych. Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na jak najszybszym: wykryciu nawet niewielkich ognisk grypy i likwidacji zakażonego drobiu. Działania osób, mających bezpośrednią styczność z chorym drobiem w trakcie jego uboju, transportu, utylizacji a także sprzątających kurniki odbywają się w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej i pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.


Źródło: GIS