W ostatnim okresie sprawozdawczym tj. 08-15.03.2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 188 978 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne.

GIS informuje, iż średnia dzienna zapadalność wynosiła 61,43 przypadki na 100 000 ludności, co stanowi 10,2% spadek w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (okres 1-7.03.2016 r.). Jest to 3 z kolei okres sprawozdawczy, w którym obserwowany jest spadek liczby nowych zachorowań w skali kraju.

W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w ramach systemu nadzoru sentinel obecność wirusa grypy potwierdzono w 41,2% pobranych próbek, podczas gdy średni udział próbek potwierdzonych w próbkach badanych od początku sezonu wynosi 39,4% badanych próbek.

Łącznie od początku sezonu grypowego 2015/2016 tj. w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 marca 2016 r. zanotowano 2 769 706 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, co jest liczbą o 12,1% wyższą w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (od 1.09.2014 - 15.03.2015 r.).

Od 1 września 2015 r. do 15 marca 2016 r., zarejestrowano 94 zgony osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR.


Źródło: GIS