Podczas uroczystego zebrania naukowego Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył prof. Alfredowi Reroniowi odznakę Honoris Gratia przyznawaną w dowód uznania za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców.

Prof. Alfred Reroń ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie w 1966 roku. Podczas studiów dwukrotnie otrzymał nagrodę rektora za bardzo dobre wyniki w nauce. Po odbyciu staży w klinikach Akademii Medycznej rozpoczął pracę w I Klinice Ginekologii i Położnictwa, a następnie w III Klinice Ginekologicznej. Doktorat uzyskał w 1974 roku. Pięć lat później, w związku z wyznaczeniem przez Ministerstwo Zdrowia Akademii Medycznej w Krakowie jako organizatora wyjazdu grupy lekarzy, pielęgniarek, położnych i techników medycznych do pracy w klinikach Szpitala Uniwersyteckiego do Libii, prof. Reroń został mianowany ordynatorem Oddziału Ginekologii i Położnictwa Polskiego Zespołu Medycznego w Trypolisie, którą to funkcję pełnił do 1982 roku.

Po powrocie do kraju uzyskał habilitację (1996) oraz tytuł naukowy profesora (2005). W latach 2007-2012 był kierownikiem Kliniki Ginekologii i Położnictwa Septycznego, a następnie Kliniki Położnictwa i Perinatologii. Brał czynny udział w kształceniu przed- i podyplomowym w zakresie ginekologii i położnictwa studentów Akademii Medycznej, później Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Prof. Alfred Reroń jest autorem ponad 100 prac naukowych i promotorem 7 przewodów doktorskich. Został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Z wnioskiem o przyznanie odznaki Honoris Gratia wystąpił dr hab. Hubert Huras, prof. UJ, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Urząd Miasta Krakowa