Najważniejsze wyróżnienie naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) – Nagroda Kapituły Prezesów, w tym roku zostało przyznane dr. hab. Miłoszowi Jaguszewskiemu, prof. nadzw. z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wręczenie nagrody odbyło się 27 września br. podczas trwającego w Katowicach XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK.

– Czuję się zaszczycony, że w tym roku zostałem wyróżniony Nagrodą Kapituły Prezesów PTK, nagrodą szczególną, bo przyznawaną przez środowisko polskich kardiologów, z których sam się wywodzę. Właśnie dlatego jest to dla mnie osobiście bardzo ważne wyróżnienie, jeśli nie najważniejsze w dotychczasowej działalności naukowej – wyznał prof. Jaguszewski.

Jak podkreśliła prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Kapituły, Nagroda została przyznana prof. Jaguszewskiemu za cykl prac pt. „Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”. W istotny sposób wzbogacają one wiedzę na temat nowoczesnych możliwości diagnostycznych pacjentów trafiających do Pracowni Hemodynamicznej z pierwotnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, kontroli interwencyjnej terapii opornego nadciśnienia tętniczego oraz optymalizacji interwencji za pomocą stosowania najnowszych technologii sprzętowych, w tym najnowszych stentów/platform dowieńcowych oraz obrazowania wewnątrznaczyniowego z zastosowaniem optycznej tomografii koherencyjnej.

– Prace Miłosza Jaguszewskiego pokazały, iż poszukiwanie biomarkerów nie tylko poszerza diagnostykę różnicową, ale pozwala określić/odkryć mechanizmy prowadzące do różnych chorób sercowo-naczyniowych. Z klinicznego punktu widzenia, dużą wartość mają prace przeprowadzone na dużych grupach, związane ze strategiami interwencyjnymi dotyczącymi rekanalizacji przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych czy wielonaczyniowej jednoczasowej interwencji w ostrej fazie zawału serca – wyjaśniła prof. Stępińska.

Ponadto Kapituła Prezesów zwróciła szczególną uwagę na to, że prof. Miłosz Jaguszewski, mając duże doświadczenie wynikające z publikacji m.in. w „New England Journal of Medicine”, „European Heart Journal”, „Journal of American College of Cardiology”, z własnej inicjatywy utworzył i aktualnie prowadzi fakultet dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego GUMed „Od pomysłu do publikacji w kardiologii”.

>>>ZOBACZ TEŻ: Gdańsk: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przeszło udaną restrukturyzację

Dr hab. med. Miłosz Jarosław Jaguszewski, prof. nadzw. GUMed, FESC jest kardiologiem, dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation. Odbył wiele staży zagranicznych, w tym m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu oraz na Uniwersytecie Charite w Berlinie. Współzałożyciel pracowni obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory. Po powrocie do Polski, na co dzień pracuje w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii UCK w Gdańsku. Obecnie profesor nadzwyczajny I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed. Kierownik i badacz wielu projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, laureat nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Członek wielu konsorcjów naukowych, pracujących nad projektami o potencjale naukowo-wdrożeniowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym „New England Journal of Medicine”. Aktywny recenzent, edytor wielu czasopism naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych, włączając Polskie, Europejskie oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Redaktor naczelny „Cardiology Journal”, czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej. Członek Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019, przewodniczący Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Rady Młodych Naukowców IV i V kadencji MNiSW.

W 2018 r. zwyciężył w konkursie „Supertalenty w Medycynie”, plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

Podstawowe zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Jaguszewskiego to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia takotsubo.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny