Dzięki działaniom Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów UCK pacjentki ginekologiczne oraz położnictwa mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie. Specjalnie dobrane postępowanie fizjoterapeutyczne pozwala szybciej wrócić do formy i uniknąć ewentualnych komplikacji zdrowotnych.

Ciąża i poród czy też konieczność przeprowadzenia operacji ginekologicznej to czas wyjątkowo wymagający dla organizmu kobiety, przynoszący czasem konsekwencje w postaci trudności w wykonywaniu podstawowych czynności. Okazuje się, że odpowiednio dobrana fizjoterapia nie tylko znacząco wspomaga powrót pacjentki do pełnej sprawności, ale też pozwala uniknąć wspomnianych komplikacji.

- Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wdrożył nowoczesny Model Opieki Fizjoterapeutycznej (MOF), który jest dedykowany wszystkim kobietom rodzącym i pacjentkom ginekologicznym kwalifikowanym do zabiegów. Programem objęto działania z zakresu fizjoterapii, ale także fizjoprofilaktyki pierwotnej i wtórnej – mówi dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk, koordynatorka SZF UCK.

Opieka nad rodzącą

- Każda kobieta rodząca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym podczas hospitalizacji odbywa konsultację fizjoterapeutyczną. Podczas niej otrzymuje zalecenia odnośnie prawidłowych nawyków poporodowych, proponuje jej się także zestaw prostych i bezpiecznych w okresie połogu ćwiczeń – wyjaśnia mgr Zofia Barcikowska, fizjoterapeutka SZF UCK, specjalizująca się w terapii dna miednicy. Pacjentki UCK mogą ponadto korzystać z porad fizjoterapeutek w przypadku wszelkich dodatkowych pytań i problemów. Co więcej, otrzymują informację o możliwości skorzystania z ambulatoryjnej opieki fizjoterapeutycznej, a w razie wskazań także skierowanie NFZ do Pracowni Fizjoterapii UCK.

Opieka nad pacjentkami ginekologicznymi

Wszystkie pacjentki zakwalifikowane do zabiegów ginekologicznych w szpitalu UCK otrzymują edukację przedoperacyjną. Po odbytym zabiegu, fizjoterapeutka przeprowadza z pacjentkami proste ćwiczenia oraz towarzyszy podczas pierwszej pionizacji. Pacjentki otrzymują ponadto indywidualnie dobrane zalecenia do domu.

- Szczególną grupę pacjentek UCK stanowią kobiety leczone z powodu zaburzeń uroginekologicznych, w tym nietrzymania moczu i obniżenia narządów płciowych. W przyklinicznej Poradni Uroginekologicznej kwalifikuje się je do leczenia zachowawczego i/lub operacyjnego, a ścisła współpraca z Zespołem Fizjoterapeutów UCK zapewnia im interdyscyplinarną i profesjonalną opiekę w oparciu o nowoczesne metody fizjoterapii, traktowanej jako samodzielne leczenie zachowawcze, jak i postępowanie uzupełniające leczenie operacyjne – zauważa dr hab. n. med. Magdalena Grzybowska, z-ca ordynatora Oddziału Położnictwa.

Wszystkie te działania zapobiegają powikłaniom ginekologicznym oraz, co bardzo ważne, zapewniają pacjentkom poczucie bezpieczeństwa podczas czynności życia codziennego. Przekłada się to nie tylko na poprawę jakości życia kobiet, ale także na wzrost standardu usług medycznych świadczonych w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK.

- Jeszcze do niedawna nie rozumieliśmy, jak ważną rolę odgrywa fizjoterapeuta w procesie powrotu do pełnej wydolności pacjentki po porodzie, cięciu cesarskim czy operacji ginekologicznej. Obecnie, ścisła współpraca między zespołem położnych, zespołem lekarskim i fizjoterapeutami pozwala nam zapewnić kompleksową i interdyscyplinarną opiekę nad naszymi pacjentkami – tłumaczy dr hab. Magdalena Grzybowska. - Nasza Klinika udostępnia pacjentkom możliwość skorzystania z fachowej opieki Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów UCK w trakcie hospitalizacji oraz podjęcia czynności, które przełożą się na lepsze efekty, większą skuteczność zabiegów lekarskich poprzez prawidłowe postępowanie pooperacyjne i wytyczenie działań zapewniających optymalny efekt stosowanej terapii – dodaje.

Źródło: UCK w Gdańsku