Poród przedwczesny pozostaje nierozwiązanym problemem w ginekologii i położnictwie. Nowe urządzenie medyczne umożliwi przewidywanie, które ciąże zakończą się przedwcześnie, aby w porę poddać przyszłe matki leczeniu i zwiększyć szanse dzieci na przeżycie - donosi Unijny Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS).

Piętnaście milionów dzieci rocznie rodzi się zbyt wcześnie (przed 37. tygodniem ciąży) i, pomimo dziesięcioleci badań, liczba ta stale rośnie. Niestety wcześniaki mają jednocześnie niską wagę urodzeniową oraz są bardziej narażone na śmierć lub długotrwałe zaburzenia neurologiczne i rozwojowe.

Na szczęście istnieją już technologie mające na celu leczenie wcześniaków i zwiększanie ich przeżywalności. Wczesne wykrywanie przedwczesnych porodów będzie również możliwe dzięki nowemu urządzeniu medycznemu do opieki prenatalnej.

Urządzenie zaprojektowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu Pregnolia umożliwia pomiar sztywności szyjki macicy za sprawą nieskomplikowanej procedury. Urządzenie, będące wynikiem kilkuletnich badań akademickich w Politechnice Federalnej w Zurychu i Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu, umożliwia precyzyjny pomiar sztywności szyjki macicy. Jest to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie do diagnostyki prenatalnej.

„Najważniejszym osiągnięciem naszego projektu jest zaprojektowanie i opracowanie sondy Pregnolia drugiej generacji”, powiedziała Laura Bernardi, koordynatorka projektu. „Dzięki grantowi dla MŚP opracowaliśmy niezawodne, skalowalne urządzenie wysokiej jakości o znacznie obniżonych kosztach produkcji w porównaniu z naszym innym dostępnym obecnie na rynku urządzeniem”.

Łatwe włączenie do planu rutynowych badań ciążowych

Długość szyjki macicy, jej konsystencja lub miękkość oraz rozszerzenie to trzy parametry kliniczne wykorzystywane do opisania dojrzewania szyjki macicy w czasie całej ciąży oraz do przewidywania czasu porodu. Zmiękczenie szyjki macicy można wykryć już od pierwszego miesiąca ciąży i stopniowo postępuje przez cały jej okres trwania.

Urządzenie Pregnolia opiera się na pomiarach sztywności tkanki szyjki macicy. Szyjka macicy w trakcie ciąży staje się bardziej miękka, a później skraca się, aby mogła w pełni rozszerzyć się przy porodzie. Urządzenie składa się z jednostki sterującej i jednorazowej sondy do pomiaru sztywności szyjki macicy w celu określenia, czy jej zmiękczenie znajduje się w granicach normy.

„Główne zalety urządzenia to możliwość ilościowego i obiektywnego pomiaru sztywności szyjki macicy”, wyjaśnia Bernardi, która w firmie Pregnolia pełni funkcję kierownika produktu oraz projektów klinicznych i medycznych.

„Można je łatwo włączyć do rutynowych konsultacji ciążowych”, dodaje. „Jego użycie jest proste, bezbolesne i szybkie. Ponadto umożliwi szybszą interwencję prewencyjną o zwiększonej czułości w wykrywaniu ryzyka przedwczesnego porodu, co znacząco wpłynie na miliony kobiet i dzieci”.

Obecnie zespół projektu Pregnolia pracuje nad certyfikacją Systemu Pregnolia, w tym opracowanej w ramach projektu sondy, zgodnie z nowym rozporządzeniem o wyrobach medycznych (MDR).

„Jest to jeden z naszych najważniejszych priorytetów, ponieważ posiadanie certyfikatu produktu jest niezbędne do utrzymania dostępu do rynku UE. Pod koniec projektu rozpoczęliśmy rozmowy z naszą jednostką notyfikowaną i mamy nadzieję, że nasz produkt uzyska certyfikat tak szybko, jak to możliwe”.

W ramach projektu Pregnolia prowadzone są pilotażowe fazy komercyjne w Szwajcarii i Niemczech, które służą również uzyskaniu opinii od klientów i gotowości do skalowania w przyszłości.

„Współpracujemy również z kilkoma ośrodkami klinicznymi prowadzącymi badania z użyciem naszego urządzenia, aby uzyskać dla naszej technologii silne i solidne dowody kliniczne”, dodała.

© Unia Europejska, [2022] | źródło: CORDIS