W Opolskim Centrum Onkologii otwarto 8 marca nową pracownię wyposażoną w tzw. PET-TK czyli pozytonową tomografię emisyjną połączoną z tomografią komputerową. To obecnie najbardziej nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystywana przy wykrywaniu, monitorowaniu i leczeniu nowotworów.

Województwo opolskie było dotąd jednym z dwóch regionów, które takiego urządzenia nie posiadało. Pacjenci korzystali z tego rodzaju usług medycznych w sąsiednich województwach (rocznie około 500 osób).

– Ze względu na ograniczony dostęp nie wszyscy mogli się na badanie dostać. Zapotrzebowanie więc szacuję na około tysiąc osób rocznie – mówi Wojciech Redelbach, dyrektor OCO. I dodaje, że na przeszkodzie w zakupie PET stały przede wszystkim względy finansowe. Takie urządzenie (opolski PET kosztuje ok. 11 mln złotych) wraz z budową pawilonu, to koszt rzędu 20 mln złotych.

Ciężar budowy oraz zakupu PET TK wzięła na siebie spółka Voxel, która ma duże doświadczenie w tego typu diagnostyce, prowadzi podobne pracownie w pięciu innych ośrodkach w kraju (Opole jest szóstym), wykonuje około 150 tysięcy badań rocznie, produkuje radiofarmaceutyki.

Pozwolenie na zawarcie umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyraził samorząd województwa (OCO jest szpitalem samorządowym). Dzięki temu powstał nowoczesny pawilon, wyposażony w nowoczesny aparat.

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego