Według nowego badania, bardzo częstym zjawiskiem jest występowanie niedoborów witaminy D u nastolatków w wieku 14-18-lat, w okresie gdy poziom witaminy D powinien być najwyższy (tuż po sezonie letnim). Witamina D odgrywa ważną rolę we wzroście kości w wieku młodzieńczym, pomagając osiągnąć szczyt masy kostnej pod koniec okresu dojrzewania. Uważa się, że niedobory w tym okresie przyczyniają się do zmniejszenia masy kostnej związanej z wiekiem w późniejszym życiu. Badanie wykazało także zbyt wysoki, nieadekwatny poziom witaminy D u młodzieży, a także - po raz pierwszy - określono spożycie u młodzieży potrzebne do utrzymania odpowiedniego poziomu witaminy D w surowicy w czasie zimowym. Wyniki badania, prowadzone przez University of Surrey, opublikowano w American Journal of Clinical Nutrition.

Młodzież mniej chętnie spędza czas na świeżym powietrzu niż młodsze dzieci, dlatego mają mniejszą ekspozycję na słońce, czyli główne źródło naturalnej podaży witaminy D. Niski poziom witaminy D jest również problemem w północnych szerokościach geograficznych podczas zimowych miesięcy, gdy słońce nie zapewnia wystarczającej syntezy witaminy D w naszym ciele, dlatego jej podaż w diecie staje się ważniejsza w tym czasie. Witamina D optymalizuje wchłanianie wapnia, a tym samym odgrywa istotną rolę w mineralizacji kości i rozwoju szkieletu.

W badaniu udział wzięło 110 ochotników z Wielkiej Brytanii spośród młodzieży obojga płci, którym podawano przez okres 20 tygodni w okresie zimowym różne dawki witaminy D3, a niektórym z ochotników podawano dodatek placebo. Wyniki pokazały, że przyjmowanie witaminy D od 10 do 30 ug/dzień jest niezbędne do utrzymania odpowiedniego poziomu witaminy D i uniknięcie niedoboru. Badanie stanowi część czteroletniej pracy, której celem jest zbadanie bezpiecznych i skutecznych sposobów ustalenia odpowiedniego przyjmowania witaminy D poprzez wzbogacania żywności i bio-fortyfikacji.

"Badania wykazały, że dojrzewanie to czas, kiedy wzrost kości jest najważniejszy dla późniejszego życia. Nasz projekt bada sposoby poprawy spożycia witaminy D w pożywieniu. Ponieważ trudno jest uzyskać spożycie witaminy D na poziomie ponad 10 ug/dzień ze źródła, jakim jest żywność, szukamy sposobów na wzmacnianie naszej żywności w celu poprawy poziomu witaminy D w populacji", podsumowują badacze.

Więcej: sciencedaily.com