Prezes ZG PTN prof. Jarosław Sławek oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii prof. Danuta Ryglewicz napisali list do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego w sprawie obecnej sytuacji w szpitalnych oddziałach neurologicznych i udarowych.

Środowisko polskich neurologów jest zaniepokojone nasilającym się kryzysem kadrowym w tej specjalności. W obecnej chwili kryzys ten dotyczy najbardziej personelu szpitalnych oddziałów neurologii i oddziałów udarowych.

„Jego przyczyny są złożone, ale polityka przydziału niewielkiej liczby rezydentur w tej specjalności w ostatnich latach jest jedną z nich. Wobec wyzwań demograficznych, związanych z wydłużeniem życia i wzrostem ilości chorych z udarami mózgu i chorobami neurozwyrodnieniowymi, znaczenie naszej specjalności medycznej w opiece nad chorymi będzie rosło i powinna być ona potraktowana priorytetowo” - napisali Prezes ZG PTN prof. Jarosław Sławek oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii prof. Danuta Ryglewicz.

Neurologów niepokoi także narastająca niewspółmiernie do obsady kadrowej ilość biurokracji oraz sztywne ramy czasowe pobytu pacjenta w szpitalu, które niepotrzebnie zmniejszają szanse innych chorych na diagnostykę i leczenie.

PTN zapewnia ministra, że dołoży wszelkich starań, aby podnosić rangę neurologii, promować naukę i rozwój oraz edukację w tej dziedzinie. Deklaruje też współpracę oraz wsparcie działań resortu zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie i prosi ministra o spotkanie.

Pełną treść listu można pobrać ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.