13,6 mln zł będzie kosztował kompleksowy remont i przebudowa budynku oddziału neurologii szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa oraz budżetu województwa podlaskiego. Efektem inwestycji ma być lepsza opieka nad chorymi.

W piątek, 6 kwietnia Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Bohdanem Paszkowskim, Wojewodą Podlaskim – jako przedstawicielem strony rządowej - umowę o dofinansowanie modernizacji budynku neurologii ZOZ Wojewódzkiego Szpitala zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

- Wkład z budżetu państwa na tę inwestycję będzie oscylował w granicy 6,8 mln zł. Zakładamy, że te dofinansowanie sięga 50 proc. wartości szacunkowej inwestycji i życzę, by w tych kosztach szacunkowych się zmieścić choć mam świadomość że obecnie przetargi odbiegają od założeń. Ta inwestycja będzie realizowana w tym i przyszłym roku – mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Niemal drugie tyle – czyli blisko 6,7 mln zł wyłoży na ten cel Samorząd Województwa Podlaskiego z budżetu województwa.

- Dla szpitala wojewódzkiego w Białymstoku i samorządu to bardzo ważna inwestycja: przebudowa budynku, gdzie obecnie mieści się oddział neurologii z pododdziałem udarowym oraz rehabilitacja. Planowany remont pozwoli zdecydowanie poprawić warunki, remont w tym budynku był wręcz niezbędny i pozwoli przystosować oddział neurologii do dzisiejszych standardów, rehabilitacja zaś zostanie przeniesiona do modernizowanego na jej potrzeby budynku po dawnej urologii i okulistyce (ze środków z podlaskiego RPO) – podkreśla Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Dziękuje rządowi, ministrowi finansów, że z rezerwy celowej udało się sfinansować tę ważną dla mieszkańców województwa inwestycję, która spełnia niezwykle ważną rolę w zakresie leczenia udarów. To przykład dobrej współpracy, gdzie udaje się łączyć środki rządowe i samorządowe.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego