Po raz pierwszy w tym rodzaju badań, naukowcy z Mount Sinai użyli angiografii za pomocą optycznej koherentnej tomografii dna oka (OCT), aby obserwować najwcześniejsze etapy jaskry i móc zidentyfikować charakterystyczne wzory różnych form jaskry na podstawie ich wzorów naczyniowych. Badania mogą prowadzić do tego, że lekarze będą diagnozować przypadki jaskry szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i potencjalnie będą mogli spowolnić postęp utraty wzroku.

Angiografia OCT jest rozbudowanym systemem przetwarzania obrazu, który rejestruje ruchy czerwonych ciałek krwi w naczyniach krwionośnych nieinwazyjnie, w przeciwieństwie do tradycyjnych angiografii, które wykorzystują barwnik podawany w postaci zastrzyków. Korzystając z tej technologii, zespół naukowców z New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE) oraz Icahn School of Medicine at Mount Sinai odkryli, że wszyscy pacjenci z jaskrą mają mniejsze naczynia krwionośne, lub mniejszy przepływ krwi do oczu w porównaniu z pacjentami bez jaskry. Odkrycia zostały opublikowane w „IOVS”.

Naukowcy przeanalizowali 92 pacjentów powyżej 50 roku życia w okresie od kwietnia do sierpnia 2015 roku oraz podzielili tych pacjentów na trzy grupy w zależności od ich stanu: pierwotna jaskra z otwartym kątem (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe); jaskra normalnego ciśnienia (niskie ciśnienie); i brak jaskry. Wykorzystali oni angiografię OCT, aby przeanalizować naczynia krwionośne u każdego pacjenta, i stwierdzono, że te, u osób z jaskrą, mają różne wzory defektów w przepływie krwi w najbardziej powierzchownej warstwie siatkówki, zależnie od rodzaju jaskry.

„Stało się to po raz pierwszy, gdy byliśmy w stanie zidentyfikować pewne charakterystyczne wzorce przepływu krwi, które odpowiadają różnym rodzajom jaskry, co może pozwolić na identyfikację pewnych form jaskry we wczesnych stadiach,” powiedział główny badacz dr Richard Rosen, dyrektor Retina Services w NYEE oraz Dyrektor Badań w Okulistyce w Icahn School of Medicine at Mount Sinai. „Odkrycie to może prowadzić do nowych strategii terapeutycznych w celu uniknięcia postępującego uszkodzenia u pacjentów z jaskrą i zapewnienia im nowej możliwości monitorowania wczesnych zmian patologicznych, które ostatecznie prowadzą do utraty wzroku.”

Zespół naukowców opracował nowe oprogramowanie do analizy obrazów uzyskanych z angiografii OCT. To oprogramowanie jest zaprojektowane tak, aby mapować perfundowane kapilary nerwów wzrokowych w każdym oku, aby przedstawić wzory naczyń krwionośnych odżywiających warstwę włókien nerwu wzrokowego. Obserwowali pacjentów z jaskrą z otwartym kątem i oceniali, jak ich dystrybucja przepływu krwi różniła się od pacjentów z jaskrą z normalnym ciśnieniem. Następnie, analizując je w stosunku do wzorców ukrwienia nerwu wzrokowego, określali utratę warstwy włókien nerwowych z powodu jaskry. W jaskrze wysokociśnieniowej wzór spadku przepływu krwi był ściśle skorelowany z utratą włókien nerwowych. W przypadkach jaskry normalnego ciśnienia, wzór zmniejszenia przepływu krwi, nieznacznie różnił się od jaskry otwartego kąta, z tendencją do bycia bardziej turbulentnym.

„Jaskra z normalnym ciśnieniem jest często diagnozowana późno, ponieważ nie jest rozpoznawana, jeżeli pacjenci nie mają wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego, powodując u nich utratę włókien nerwowych i prawidłowego ukrwienia jeszcze przed postawieniem diagnozy,” powiedział dr James C. Tsai, przewodniczący Kliniki Okulistyki w Mount Sinai Health System, będący jednocześnie przewodniczącym NYEE. „Badanie to wskazuje na działanie czynników przyczyniających się do powstania patologii naczyń u osób z jaskrą normalnego ciśnienia i możemy to wykorzystać, aby pomóc zidentyfikować sposoby na wykrycie tej choroby wcześniej, a może również zapobiec utracie wzroku.”

Dalsze badania pomogą udoskonalić identyfikację tych charakterystycznych wzorców przepływu krwi, które wskazują na jaskrę normalnego ciśnienia. Przyszłe postępy w technologii mogą również prowadzić do tego, że angiografia OCT stanie się standaryzowaną metodą obrazowania w diagnostyce i leczeniu jaskry.

Źródło: medicalnewstoday.com