Nowe badanie opublikowane w Cancer Research przez Cancer Research UK sugeruje, że witamina D może zmniejszyć agresywny charakter komórek czerniaka i poprawić wskaźniki przeżycia.

Ta agresywna choroba jest przyczyną większości zgonów z powodu raka skóry. Każdego roku w Wielkiej Brytanii diagnozuje się 16 000 pacjentów z czerniakiem, z czego około 300 to rak w zaawansowanym stadium.

Wraz z postępem metod leczenia wskaźnik przeżycia podwoił się w ciągu ostatnich 40 lat. Mimo to zaawansowany czerniak ma roczny wskaźnik przeżycia wynoszący zaledwie 55%, w porównaniu z prawie 100% w przypadku tych, u których rak jest wykryty bardzo wcześnie.

Witamina D jest rozpuszczalną w tłuszczach witaminą o ważnych funkcjach fizjologicznych w organizmie. Wcześniejsze badania wykazały, że niedobór witaminy D we krwi jest związany z gorszymi wynikami w przypadku zachorowania na czerniaka.

Pacjenci z czerniakiem często unikają światła słonecznego, aby zapobiec narażeniu skóry na promienie ultrafioletowe, a zatem są bardziej narażeni na niedobór witaminy D. Natomiast wyższy poziom witaminy D we krwi jest związany z mniejszymi guzami i lepszymi wynikami. Jednak mechanizm odpowiedzialny za to odkrycie na razie nie jest znany.

Aby zbadać to zjawisko, w bieżącym badaniu University of Leeds zbadano, w jaki sposób witamina D oddziałuje z komórkami czerniaka poprzez receptor witaminy D (VDR) na powierzchni komórki.

Najpierw naukowcy zbadali gen VDR w przypadku 703 czerniaków od pacjentów ludzkich i 353 przerzutach powstałych w zaawansowanych postaciach tego nowotworu. Chcieli dowiedzieć się, w jakim stopniu gen ten produkuje białko VDR we wspomnianych zmianach. W tym celu zmierzyli ilość VDR w komórkach zebranych z każdego z tych nowotworów.

Zbadali także grubość każdego guza i tempo jego wzrostu. Następnie naukowcy porównali poziom aktywności (ekspresji) genu VDR z klinicznymi cechami czerniaka u każdego pacjenta.

Dane sugerują związek między ekspresją VDR (lub ilością białka VDR) znajdującą się w każdej komórce, co wskazuje na zależność między aktywnością genu, a agresywnością guza.

Naukowcy odkryli, że niski poziom ekspresji genu VDR występował w guzach o wyższych wskaźnikach wzrostu, zarówno pierwotnych, jak przerzutów. Wydaje się również, że niski poziom witaminy D jest związany z hamowaniem genów regulujących odpowiedzi immunologiczne zwalczające raka w organizmie. Z kolei takie guzy wykazały mniejszą liczbę komórek odpornościowych, szczególnie limfocytów naciekających guza podczas badania przy użyciu mikroskopu.

Niska ekspresja VDR była również związana z wyższą ekspresją genów, które były związane z szybszym wzrostem i rozprzestrzenianiem się nowotworów co jest związane z agresywnością nowotworu. Zmniejszona ekspresja VDR była szczególnie powiązana z genami regulującymi szlak kateniny Wnt / β, komórkowego szlaku sygnałowego, który wpływa na wiele procesów w komórce, w tym także na ich wzrost.

Naukowcy odkryli również pewne mutacje genów w guzach przerzutowych, takie jak delecja genu VDR lub dołączenie grupy metylowej w regionie promotora genu. Zapobiega to aktywacji genu, a zatem powoduje nadmiernie niski poziom VDR w tych komórkach nowotworowych.

Aby potwierdzić swoje wyniki, powtórzyli testy na komórkach czerniaka myszy. Eksperymenty te wykazały również, że zwiększenie ekspresji VDR w komórkach czerniaka hamowało szlak kateniny Wnt / β i zmniejszały tempo wzrostu komórek rakowych, a także ich szybkość rozprzestrzeniania się. Wreszcie stwierdzono, że niedobór witaminy D był związany z krótszym czasem przeżycia w pierwotnych guzach czerniaka.

Tak więc badanie potwierdza, że gdy szlak Wnt / β-katenina jest aktywny w tych komórkach nowotworowych, tłumi odpowiedź immunologiczną, która normalnie zwalcza komórki rakowe i eliminuje je, zanim dojdzie do rozwoju guzów.

Ten szlak zachęca również do proliferacji komórek i wzrostu guza. Tłumienie szlaku przez zwiększenie wiązania witaminy D-VDR poprawia odporność gospodarza i zmniejsza tempo wzrostu guza i tworzenia się przerzutów.

Podekscytowani badacze twierdzą, że dzięki temu dowiedzieli się, jak witamina D wpływa na komórki czerniaka za pośrednictwem VDR, aby zwiększyć sygnalizację kateniny Wnt / β, a tym samym pobudzić wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. Julia Newton-Bishop mówi: “Pomoże nam to lepiej zrozumieć, w jaki sposób czerniak rośnie i rozprzestrzenia się, i miejmy nadzieję, że znajdziemy nowe cele, aby go kontrolować. Teraz możemy zobaczyć, jak witamina D może pomóc układowi odpornościowemu w walce z rakiem. ”

„Chociaż sama witamina D nie leczy raka, możemy wyciągnąć wnioski w jaki sposób działa ona w celu zwiększenia efektów immunoterapii, przy udziale układu odpornościowego, który lokalizuje i niszczy komórki rakowe ”

Martin Ledwick z Cancer Research UK zwrócił uwagę, że National Health Service (NHS) już zaleca, aby przyjmować 10 mikrogramów witaminy D każdego dnia w celu utrzymania dobrego zdrowia mięśni i kości, szczególnie w zimie, gdy ekspozycja na słońce jest niska.

Ledwick mówi, że jeśli czerniak został niedawno zdiagnozowany, pacjent powinien wykonać pomiar witaminy D w surowicy. Jeśli poziom tej witaminy jest niski, należy skonsultować się z lekarzem, aby zapobiec negatywnym skutkom tego niedoboru poprzez dietę lub suplementację.

Źródło: news-medical.net