Zespół neurochirurgów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu kontynuuje nowatorski projekt leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego za pomocą komórek gleju węchowego. Chęć udziału w projekcie zgłosiło już kilkuset pacjentów z całego świata. Lekarze wybiorą dwie osoby.

Poszukiwania dwójki nowych pacjentów są prowadzone na całym świecie za pośrednictwem strony internetowej walk-again-project.org. Zespół badawczy analizuje skany dokumentacji medycznej, przesłane przez chorych. Tygodniowo rejestruje się około 70 pacjentów, na razie jednak nie ma idealnego kandydata. Poszukiwania mogą potrwać nawet rok. Szansę na udział w 3-letnim projekcie badawczym mają chorzy z podobnym urazem jak Dariusz Fidyka, który dzięki eksperymentalnej terapii odzyskał czucie w nogach.

Na stronie internetowej projektu „Wrocław Walk Again” można znaleźć szczegółowe kryteria udziału w terapii, informacje o eksperymentalnym leczeniu oraz jakie dokumenty należy przesłać za pomocą specjalnego formularza, dostępnego po zalogowaniu. Na podstawie otrzymanych informacji komisja pod kierownictwem dr hab. Pawła Tabakowa wybierze grono osób, które przejdą dodatkowe badania. Pozwoli to na wybór dwóch pacjentów do udziału w projekcie.

Projekt „Wrocław Walk Again” jest kontynuacją nowatorskiej eksperymentalnej terapii rekonstrukcji przerwanego rdzenia kręgowego u pacjentów przy użyciu ich własnych glejowych komórek węchowych z opuszki węchowej oraz wszczepów z nerwów obwodowych. W 2012 roku przeprowadzona została pierwsza tego typu operacja. Rekonstrukcja rdzenia zakończyła się sukcesem: pacjent odzyskał częściowo czucie i zależną od woli ruchomość w porażonych kończynach oraz możliwość poruszania się. Powodzenie eksperymentu stało się inspiracją do dalszego prowadzenia projektu w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności zastosowanej terapii.


Więcej: walk-again-project.org