Ministerstwo Zdrowia przypomniało w opublikowanym we wtorek (11 czerwca) komunikacie, że prawo w Polsce pozwala przerwać ciążę, jeśli jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Szpital, który podpisał umowę z NFZ, ma obowiązek wykonać to świadczenie – nawet jeśli lekarz powołuje się na klauzulę sumienia.

„30 maja weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki niemu zabiegi przerywania ciąży (w przypadkach, na które prawo pozwala) będą rzeczywiście dostępne i wykonywane. Jest to kolejny element pakietu >Świadoma, bezpieczna ja<” - czytamy na stronie resortu zdrowia.

„Prawo ma być w Polsce przestrzegane, a kobieta ma być bezpieczna. Również lekarz, który ratuje jej zdrowie i życie musi mieć poczucie bezpieczeństwa” – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Szpital nie zastosuje klauzuli sumienia

Szpitale, które mają umowę z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, powinny wykonywać zabiegi zakończenia ciąży. W praktyce często uchylały się od tego obowiązku.

Resort zdrowia przekonuje, że nowe przepisy uszczelniają to prawo. Klauzula sumienia nie zwalnia już szpitala z obowiązku zapewnienia takich świadczeń. Dyrektor szpitala musi zorganizować pracę tak, aby przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety.

Kary

Szpitale, które nie będą wywiązywały się z realizacji tych świadczeń gwarantowanych, mogą otrzymać karę - do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. NFZ może również rozwiązać z nimi umowę (w części albo w całości) – bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Sankcje będą zależały od stopnia naruszenia umowy. Szpital straci kontrakt na leczenie w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety.

Klauzula sumienia

Lekarz może z niej skorzystać, ale z zastrzeżeniem. Ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej zawsze, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

„Klauzula sumienia nie może być stosowana, gdy życie kobiety ciężarnej jest zagrożone – niezależnie od zaawansowania (wieku) ciąży. W pozostałych przypadkach klauzula sumienia może być stosowana – pod warunkiem, że zwłoka nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia kobiety ciężarnej” - informuje monisterstwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 730).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia