Oddział Kliniczny Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został ponownie wybrany realizatorem Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, który ma na celu poprawę stanu żywienia i eliminację problemu niedoboru jodu w diecie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie od kilku już lat poprowadzi ogólnopolskie badania, które mają na celu ocenę skuteczności dotychczas stosowanego w Polsce modelu profilaktyki jodowej, a także wypracowanie nowych rozwiązań oraz monitorowanie poziomu jodu w populacji naszego kraju.

Zespołem badawczym kieruje prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska – Dydejczyk, Kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego. W ramach programu jest także przeprowadzana akcja informacyjno-edukacyjna, która ma za zadanie poprawić świadomość dotyczącą skutków niedoboru jodu w diecie.

Oddział Kliniczny Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków przedstawicieli państw członkowskich UE, który bierze udział w stworzeniu jednolitego systemu monitorowania spożycia jodu w Europie, a tym samym umożliwieniu zastosowania skutecznej profilaktyki jodowej. Program nazywa się EUthyroid i jest realizowany w ramach Horizon 2020.


Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie