Data spotkania: 7-8 listopada 2014r.

Miejsce spotkania: Haston City Hotel,
ul. Irysowa 1-3,
Wrocław

 


Intencją organizatorów jest stworzenie międzynarodowego forum wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnej diagnostyki urazów sportowych oraz zapaleń stawów. W związku z powyższym w programie naukowym Sympozjum położono nacisk na problematykę związaną z diagnostyką zmian przeciążeniowych i pourazowych oraz chorób reumatycznych.


Źródło: www.mskradiology2014.pl