Jako jedyny ośrodek w Polsce lubelska Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1/UM otrzymała grant w programie HORIZON UE na realizację badań nad dziećmi z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki – SeeMyLife.

To duży sukces Kliniki, która jest głównym ośrodkiem w makroregionie zajmującym się leczeniem całego spektrum schorzeń wzroku u dzieci. Od kilku lat Klinika współpracuje także z Europejską Siecią Ośrodków Referencyjnych ds. chorób rzadkich oczu (ERN-EYE). Obecnie w lubelskim ośrodku zakończony został pierwszy etap badań przesiewowych wad refrakcji u dzieci w ramach inicjatywy „Dobrze widzieć”. Jednocześnie rozpoczęto prace nad ich kontynuacją.

Nad realizacją projektu SeeMyLife czuwać będzie prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej.

Badania w ramach przyznanego grantu prowadzone będą wspólnie z dr hab. Marzeną Samardakiewicz, prof. Uczelni i będą obejmowały stronę psychologiczną wspomnianej choroby.

Grant idzie w parze z publikacją, w której zespół Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej z Lublina odegrał kluczową rolę w przygotowaniu analiz epidemiologicznych i działań przeciwdziałających chorobom oczu, w tym niedowidzenia.

Zebrane dane pochodzą m.in. z Paryża, Madrytu, Zurychu, Moskwy, Dublina czy Triestu.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie