Ponad pięć milionów złotych kosztowała modernizacja, przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w łomżyńskim szpitalu wojewódzkim. W poniedziałek (4 czerwca br.) SOR oficjalnie został otwarty i poświęcony.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, dzięki funduszom z budżetu województwa oraz dotacji unijnej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) powstała profesjonalna sala obserwacyjna z siedmioma łóżkami wspólna dla pacjentów zabiegowych i internistycznych oraz trzy stanowiska wstępnej intensywnej terapii. W jednym miejscu został umiejscowiony obszar konsultacyjny – gabinet internistyczny, obszar terapii natychmiastowej, obserwacji i wstępnej intensywnej terapii umożliwiający prawidłowy nadzór nad pacjentami.

Całkowita wartość przebudowy i wyposażenia oddziału to 5 308 448,08 zł, w tym dotacja unijna w wysokości 3 384 008,10 zł, a dotacja z budżetu województwa podlaskiego to 1 638 604,18 zł.

Projekt pn.: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 października 2016 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego