Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomią w przyszłym roku 100 milionów złotych na projekty medyczne. Inicjatywa jest jednym z elementów wspierania branży strategicznej Województwa Łódzkiego, jaką jest Medycyna, Farmacja, Kosmetyki.

Zainicjowany przez Urząd projekt „Medycyna – aktywne i zdrowe starzenie się” ma na celu wspierać prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorców oraz jednostek naukowo-badawczych regionu łódzkiego z zakresu innowacyjnych leków, nowoczesnych terapii i urządzeń medycznych, innowacyjnych metod diagnostyki, profilaktyki oraz innowacji społecznych w obszarze zdrowia a także efektywnej organizacji systemu ochrony zdrowia.

Budżet przedsięwzięcia to środki z NCBiR (50% z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) i Województwa Łódzkiego (50% RPO WŁ) – łącznie ok. 100 mln zł.

– Obecnie pracownicy Urzędu pracują nad przygotowaniem propozycji obszarów, projektów oraz celów wspólnego przedsięwzięcia – wyjaśnia marszałek Stępień. – Sprawdzamy potencjał, identyfikujemy firmy, by w pierwszym kwartale przyszłego roku ogłosić pierwsze konkursy. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć nawet na kilkumilionowe dofinansowanie.

Planowane działania wzbudziły zainteresowanie już kilkudziesięciu firm, które zgłosiły ok. 60 projektów. – Zależy nam na uwzględnieniu wszystkich zainteresowanych podmiotów, dlatego zachęcamy wszystkie firmy oraz jednostki naukowo-badawcze z sektora Medycyna, Farmacja, Kosmetyka z regionu łódzkiego, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania dla prac badawczo rozwojowych do kontaktu – mówi dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Ewa Florczyk.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego