Prewencja nowotworów i chorób serca, modele wdrażania innowacji w medycynie, optymalizacja systemu opieki zdrowotnej i wspólne badania kliniczne – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA, m.in. z MD Anderson Cancer Center.

W spotkaniach Agencji Badań Medycznych z takimi instytucjami ochrony zdrowia w USA, jak MD Anderson Cancer Center, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS) oraz Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), brali udział czołowi badacze, którzy podzielili się doświadczeniem z przedstawicielami polskiej delegacji w zakresie prowadzenia projektów naukowych, edukacyjnych i badań klinicznych w tym obszarze.

Badacze poruszali tematy m.in. prewencji nowotworów i chorób serca, modeli wdrażania innowacji w medycynie, optymalizacji systemu opieki zdrowotnej oraz wspólnych badań klinicznych.

Jak poinformowano w komunikacie ABM, rozmowy z DHHS, a także przedstawicielami Agencji Żywności i Leków (FDA) koncentrowały się na doświadczeniach amerykańskich w zakresie optymalizacji procesów wdrażania innowacji w medycynie. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele kluczowych polskich instytucji związanych z wprowadzaniem nowych produktów leczniczych i urządzeń medycznych na rynek polski – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Kolejne rozmowy prowadzone z Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH), w tym m.in. z Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowym Instytutem Alergologicznym (NIA), a także Uniformed Services University of Health Sciences koncentrowały się na zagadnieniach wspólnych badań klinicznych, których część miałaby być realizowana z udziałem polskich pacjentów.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prezes ABM Radosław Sierpiński, "bliska współpraca z partnerami z wiodących amerykańskich ośrodków daje nam szansę na dostęp do najlepszych praktyk klinicznych i badawczych". Jego zdaniem, "Polscy naukowcy zyskają ogromną szansę na rozwój i dostęp do zasobów wiedzy, doświadczenia oraz badań naukowych, którymi dysponują instytucje w Stanach Zjednoczonych, co bezpośrednio ma szansę przełożyć się na dobro pacjentów".

W połowie czerwca minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston. Jak przekonywał wtedy minister, współpraca ta zapewni polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii i wiedzy m.in. o rzadkich nowotworach.

Na początku marca tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Agencji Badań Medycznych. Resort zdrowia, który odpowiadał za opracowanie koncepcji, wyjaśniał, że powołanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań.

Rolą Agencji ma być wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Dorota Stelmaszczyk