Minister zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceministrem Zbigniewem Królem przedstawili propozycję zmian w opiece kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

Minister Szumowski wyjaśnił, że te zmiany są odpowiedzią na postulaty środowiska kardiologicznego. Zgłaszali oni zbyt zbiurokratyzowane i twarde kryteria programu. „Chodziło o konkretne daty wizyt lekarskich po interwencji” – powiedział minister. – „Było to dopasowywanie pacjenta do rozporządzeń, a powinno być odwrotnie. To zmieniamy.”

Wiceminister Król wspomniał też o zmianie zakresu danych zbieranych do rejestrów. Polega ona na tym, że „można będzie uwzględniać informacje z danych po roku. Zawał jest chorobą nagłą i występująca w określonym czasie. Mamy bardzo dobre wyniki terapii. Natomiast chcemy jeszcze śledzić jego skutki odległe”.

Co się zmieni:

Termin wizyty kontrolnej ma się odbyć w ostatnim dniu pobytu na oddziale lub do 10 dni od wypisu z oddziału (do tej pory było to 7-10 dni od wypisu z oddziału), aby świadczeniodawca nie musiał dostosowywać opieki do przepisów rozporządzenia, a do potrzeb pacjentów. Praktyka realizacji świadczenia pokazała, że tego typu zmiany są konieczne i jesteśmy gotowi je wprowadzać, aby zapewnić lepszą opiekę.

To świadczenie będzie dostępne również dla pacjentów, których leczenie zawału rozpoczęło się operacją kardiochirurgiczną.

Dookreślone zostaną wskaźniki, które świadczeniodawcy muszą sprawozdawać do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia