Cyfryzacja służby zdrowia to ostatnio jeden z najbardziej gorących tematów. Długo odwlekana, wreszcie nabiera tempa. Trwają testy elektronicznej recepty, już niedługo obowiązkowe będzie e-zwolnienie.

Zapowiadane zmiany odczują wszyscy, inaczej jednak pacjenci, a inaczej lekarze. Czego zatem jedni i drudzy spodziewają się w związku z cyfryzacją? Jaka jest wiedza na jej temat? Co o niej sądzimy? Szczegółowych danych dostarcza badanie, wykonane na zlecenie LekSeek Polska oraz Gabinetu drWidget. Aby lepiej poznać opinie, a przede wszystkim - różnice w poglądach, ankiety przeprowadzono oddzielnie wśród pacjentów i lekarzy. Oddzielnie również zaprezentowano wyniki badań dla obu grup.

Telemedycyna jest w Polsce słabo rozwinięta - z badania wynika, że co do tego jesteśmy zgodni. Lepiej jednak jej poziom oceniają pacjenci niż lekarze. Najbardziej oczekiwanym przez wszystkich rozwiązaniem jest zintegrowany system, zawierający dane medyczne pacjentów. Usprawni on pracę lekarzy, pacjentom ułatwi korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Nie będzie już problemu z tradycyjną, papierową dokumentacją medyczną - jej wypisywaniem, odczytywaniem czy kompletowaniem.

Badanie dostarcza ciekawych danych na temat e-recepty i e-zwolnienia. O wiele przychylniej niż lekarze postrzegają je pacjenci. Niemal 3 na 4 ankietowanych chciałoby otrzymywać receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną, na przykład e-mailem. Tymczasem lekarze podchodzą do tej kwestii zdecydowanie ostrożniej. Mniej niż połowa badanych chciałaby mieć możliwość wystawiania tych dokumentów w postaci elektronicznej, a prawie jedna trzecia nie chce takiej możliwości w ogóle.

Jeden z najciekawszych wniosków, płynących z badania, dotyczy najstarszej części społeczeństwa. Okazuje się, że - być może wbrew powszechnej opinii - to właśnie starsze osoby widzą najwięcej korzyści w cyfryzacji służby zdrowia i są chętne, aby korzystać z nowoczesnych rozwiązań.

Niewątpliwie takim rozwiązaniem jest zaprojektowany przez LekSeek Polska Gabinet drWidget - program do prowadzenia placówki medycznej. Umożliwia on kompleksowe nią zarządzanie, pozwala na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawianie e-recept i e-zwolnień. To właśnie z upowszechnieniem nowoczesnych technologii, której przykładem jest Gabinet drWidget, badani wiążą przyszłość publicznej służby zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i bezpłatnego pobrania raportu „E-zdrowie oczami Polaków” [plik PDF].