Niewielkie, ale znaczące statystycznie zwiększenie ryzyka retinopatii u bardzo niedojrzałych wcześniaków jest związane z leczeniem steroidami, co wynika z nowego badania opublikowanego w "Journal of AAPOS".

Ze względu na korzystny wpływ kortykosteroidów na czynność płuc, zwłaszcza u niemowląt, które są zależne od respiratora, kortykosteroidy są czasami podawane przy bardzo niskiej masie urodzeniowej noworodków w leczeniu zdiagnozowanej lub rozwijającej się choroby płuc. Jednak od dawna podejrzewano, że sterydy mogą mieć negatywny wpływ na neurorozwój bardzo niedojrzałych wcześniaków. W badaniu przeprowadzonym w "Journal of the American Association dla Pediatric Ophthalmology and Strabismus" (AAPOS), naukowcy odkryli, że u bardzo niedojrzałych wcześniaków z wagą urodzeniową mniejszą niż 500 gramów, ryzyko retinopatii wcześniaków (ROP) było 1,6 razy zwiększone oraz miały one 1,7 razy większe prawdopodobieństwo na zachorowanie na zaawansowaną postać RPO.

Dane pochodzące od 1472 noworodków pochodzące ze 167 oddziałów intensywnej opieki noworodków w latach 1996-2013, zebrano z Raportu Danych Klinicznych Pediatrix BabySteps, dużej bazy dokumentacji medycznej niemowląt. Chociaż ta baza danych zawiera informacje o ponad 1,1 mln dzieci, badacze ograniczyli ich analizę do ekstremalnych wcześniaków z masą urodzeniową na dolnej granicy wydolności organizmu. Te konkretne dzieci są najbardziej narażone na zaburzenia związane z wcześniactwem. Noworodki w badaniu spełniały trzy podstawowe kryteria: waga urodzeniowa mniejsza niż 500 gramów, żywo wypisane ze szpitala i dostępność wyników badań okulistycznych w kierunku RPO. Diagnozy RPO były standaryzowane według Międzynarodowej Klasyfikacji Retinopatii Wcześniaków.

Według głównego badacza, dr Tammy'ego Z. Movsasa, Dyrektora Medyczny z Midland County Department of Public Health w Midland and Clinical Associate Professor of Pediatrics and Human Development na Michigan State University, School of Human Medicine: „Nasza grupa analityczna składa się z wcześniaków z masą urodzeniową na najniższym poziomie, która jest możliwa do przeżycia. Grupa ta reprezentuje bardziej jednorodny zestaw noworodków niż w innych badaniach, które składają się z wcześniaków z szerszego zakresu masy urodzeniowej. Noworodki z tą krytycznie niską masą urodzeniową (i wieku ciążowego) mają absolutnie najwyższe ryzyko dla wielu noworodkowych chorób, w tym RPO i dysplazji oskrzelowo-płucnej. A zatem, różnice kliniczne między noworodkami leczonymi i nieleczonymi sterydami są zminimalizowane. "

Wyniki wykazały, że po usunięciu choroby płuc, jak również innych czynników, które mogą przyczyniać się do ryzyka RPO, takich jak wiek ciążowy, nadal istnieje większe ryzyko RPO u niemowląt przyjmujących terapię steroidową, niż u niemowląt nie leczonych kortykosteroidami. 1059 (72%) niemowląt otrzymało sterydy poporodowo, zaś 413 (28%) nie otrzymało. Całkowita częstość występowania RPO (na dowolnym etapie) dla całej grupy wynosiła 76,6%, a ogólna częstość występowania zaawansowanego stadium ROP (stadium 3, 4 lub 5) wyniosło 31,3%. Częstość występowania RPO była znacząco wyższa u dzieci leczonych steroidami (80,5%), niż u dzieci nieleczonych (66,8%). Zaawansowane stadium RPO występowało znacznie częściej w grupie leczonej (35,3%) w porównaniu z grupą nieleczoną (21,1%).

„To badanie oparte na dużej bazie ocalałych noworodków z krytycznie niską masą urodzeniową, wskazuje, że niemowlęta leczone steroidami mają niewielkei, ale znaczące statystycznie, zwiększone ryzyko wystąpienia RPO. To sugeruje, że lekarze muszą wykorzystywać swoją najlepszą wiedzę, aby równoważyć pozytywne skutki sterydów na rozwijanie płuc z potencjalnym negatywnym wpływem na rozwój oczu u bardzo niedojrzałych wcześniaków", komentuje dr Movsas. Badanie to ma potencjalne znaczenie kliniczne, ponieważ dzieci z historią RPO mają nie tylko zwiększone ryzyko wad wzroku związanych z samym RPO, ale są również narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia innych chorób oczu w późniejszym życiu.

Źródło: medicalnewstoday.com