Wyniki badania opublikowanego w The Journal of the American Medical Association pokazują, że osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą odnieść korzyść z dodatkowej suplementacji kwasu foliowego.

Badanie przeprowadzono w latach 2008 - 2013 i brało w nim udział ponad 20 000 osób chorych na nadciśnienie tętnicze, u których wykluczono udar lub zawał serca.

Analiza wyników pokazała, że w ciągu trwania terapii grupa pacjentów leczona enalaprilem i kwasem foliowym miała znacznie niższą zapadalność na udar mózgu niż grupa leczona tylko samym enalaprilem.

Wynik badania wskazuje, że osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą odnieść korzyść z dodatkowej suplementacji kwasu foliowego.


Więcej: pulsmedycyny.pl