Po raz pierwszy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchamia środki na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

- Przychodnie, przede wszystkim te gorzej wyposażone i funkcjonujące z dala od głównych ośrodków, będą mogły uzupełnić sprzęt o nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz ratującą życie – precyzuje marszałek Piotr Całbecki. - Wcześniej z różnego rodzaju naszego wsparcia inwestycyjnego, w tym w ramach RPO poprzedniej perspektywy, skorzystały przede wszystkim szpitale.

W ramach projektów, których wartość może sięgnąć 100 tysięcy złotych (dla przychodni podstawowej opieki medycznej) i 200 tysięcy złotych (dla ambulatoriów specjalistycznych i podmiotów z zaawansowaną diagnostyką medyczną), będzie można nabyć m. in. aparaty ultrasonograficzne, sprzęt do badań endoskopowych, aparaty EKG, spirometry i lasery chirurgiczne oraz sprzęt ratujący życie, w tym defibrylatory.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego