Ponad 10 lat temu, 20 kwietnia 2004 r. zarejestrowana została Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie – organizacja skupiająca przede wszystkim świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. 26 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego zasłużeni działacze PZ otrzymali medale pamiątkowe i odznaki honorowe.


Porozumienie Zielonogórskie powstało w 2003 r. jako  ruch społeczny lekarzy POZ, protestujących przeciw wprowadzonym przez NFZ przepisom nakładającym na nich obowiązek 24-godzinnej pracy na dobę, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Do ruchu wkrótce przyłączyli się lekarze specjalistyki ambulatoryjnej, stomatologii i rehabilitacji. Początkowo z woj. lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, a następnie woj. podlaskiego i podkarpackiego oraz powiatów: radomskiego i limanowskiego.


Trochę historii
Na przełomie 2003/2004, z powodu braku reakcji ówczesnych władz NFZ i decydentów politycznych nie otworzyły się praktyki i przychodnie lekarskie w zbuntowanych województwach i powiatach. Dopiero wtedy władze podjęły rozmowy, a w wyniku zawartych porozumień NFZ odstąpił od pierwotnie narzucanych warunków kontraktowania świadczeń.

Do podobnej sytuacji doszło w grudniu 2005 r., gdy kolejni polityczni decydenci nie doszacowali udziału POZ w planie finansowym na kolejny rok i dopiero po nocnych rozmowach w Ministerstwie Zdrowia i przeznaczeniu przez płatnika dodatkowych środków na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci lekarzy rodzinnych mogli czuć się bezpiecznie.


Takie przesilenia zdarzały się właściwie każdego roku w grudniu, gdy NFZ kontraktował świadczenia POZ. Ostatni poważny kryzys i konflikt między płatnikiem publicznym a Federacją miał miejsce na przełomie 2010/2011 i dotyczył warunków kontraktowania i nieżyciowych, represyjnych przepisów, jakie w swoich zarządzeniach narzucał NFZ.

W ciągu ostatnich kilku lat widać jednak zmiany w relacjach władz i lekarzy rodzinnych, którzy nadal broniąc interesu swoich pacjentów i poprawności kontraktowania świadczeń z organizacji kojarzonej przez decydentów z protestami, stali się ekspertami w swojej dziedzinie i coraz częściej partnerami przy projektowaniu zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie uczestniczą w różnych gremiach opiniujących nie tylko wszystkie akty prawne w ramach konsultacji publicznych, ale także podejmują inicjatywy związane z wytyczaniem kierunków, czego przykładem jest zainicjowany przez PZ społeczny projekt ustawy o zmianie ustawy refundacyjnej, który stał się przedmiotem prac Sejmu. Eksperci PZ uczestniczą także w grupie zainicjowanej przez Pracodawców RP „Akademia Zdrowia 2030”, która stworzyła opracowanie pod nazwą „System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki reformy”.


Zyskują pacjenci
„Po dziesięciu latach działalności Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie skupia 13 tys. lekarzy rodzinnych sprawujących podstawową opiekę zdrowotną dla 12 mln Polaków w 14 województwach. Jest jednocześnie organizacją reprezentującą swoich członków wobec płatnika publicznego oraz decydentów politycznych na szczeblu centralnym, których polityczne decyzje często rozmijają się z logiką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia sprawdzoną w wielu krajach. Z okazji 10-lecia życzymy sobie, aby nasi członkowie wiedząc, że na straży ich interesów stoi merytoryczna i silna organizacja, mogli pracować w swoich firmach nie martwiąc się o to, co przyniesie im następny rok lub następna zmiana polityczna. Tylko w takich warunkach możemy zagwarantować lepszą jakość świadczeń, a tym, kto na tym najwięcej zyskuje, są nasi pacjenci” – mówi prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski.

 

 

Źródło: www.pulsmedycyny.pl