W Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie uroczyście otwarto zmodernizowany i odnowiony budynek. Pomieści on dwa kliniczne Oddziały Psychiatryczne. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka i przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda.

- Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich został zakończony kolejny etap konsekwentnych działań zmierzających do stworzenia pacjentom Szpitala Babińskiego w Krakowie warunków, spełniających w zakresie leczenia i pobytu, standardy XXI wieku - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Za ponad 25,5 mln zł dokonano kompleksowej modernizacji i renowacji oraz wyposażenia największego obiektu zespołu szpitalnego. Inwestycja realizowana była w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap”, który współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie, Szpital i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, jest to bowiem także przywracanie blasku zespołowi szpitalno-parkowemu w Krakowie Kobierzynie. Udział środków UE w inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł.

- W zmodernizowanym budynku, na obu oddziałach znajdzie się około 100 miejsc leczenia stacjonarnego chorób i zaburzeń psychicznych. Kilkuosobowe sale chorych z własnymi węzłami sanitarnymi, gabinety lekarskie, psychologiczne i sale do terapii pozwalają na leczenie, terapię i odpowiednią opiekę - dodał wicemarszałek Smółka.

Obecnie trwa przetarg na wyposażenie Pracowni Neurostymulacji - jednej z kilku w Polsce i jednocześnie jednej z najnowocześniejszych oraz najbardziej rozbudowanych technologicznie pod kątem parametrów i funkcji. Pracownia umożliwi przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS) – nieinwazyjną metodę biologicznego leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Pracownia służyć ma przede wszystkim do bezbolesnej, niewymagającej zabiegu operacyjnego terapii lekoopornych zaburzeń depresyjnych.

Zważywszy na znaczne bezpieczeństwo oddziaływań stymulacji magnetycznej, będzie ona mogła służyć także osobom, dla których najczęściej dotąd przeciwwskazana była biologiczna metoda leczenia ciężkich zaburzeń nastroju – elektrowstrząsy (EW). Zabiegi TMS, w przeciwieństwie do EW nie wymagają znieczulenia ogólnego i obecności anestezjologa. Dla wielu pacjentów mogło to oznaczać koniec marzeń o terapii biologicznej innej niż farmakoterapia. Łączenie stymulacji magnetycznej z lekami może także pozwolić na skrócenie czasu leczenia.

Drugim, równie istotnym obszarem wykorzystania tej aparatury będą badania kliniczne. Konfiguracja urządzenia została zaplanowana w sposób umożliwiający konstruowanie i przeprowadzanie niezwykle szerokiego spektrum badań klinicznych nad skutecznością leczenia nie tylko depresji, ale wielu innych zaburzeń psychicznych. Wstępne wyniki dostępnych badań są obiecujące także w leczeniu takich chorób jak zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, stresu pourazowego czy niektóre uciążliwe objawy schizofrenii.

Szpital Kliniczny zamierza tym samym uczestniczyć w rozwoju i poszerzaniu światowego zasobu wiedzy na temat metod leczenia TMS, a także będzie pomagać osobom, u których zaburzenia psychiczne pojawiły lub pogłębiły się w wyniku stresu związanego z pandemią Covid-19.

Dzięki tak zwanej „neuronawigacji” aparatura do TMS da możliwość oddziaływania na konkretne części mózgu, które odpowiedzialne są np. za zaburzenia depresyjne. Wobec osób wstępnie przebadanych przy użyciu rezonansu magnetycznego mózgu, będzie można, dzięki technice współpracy z urządzeniem TMS, precyzyjnie nakierować oddziaływania stymulacyjne na te części mózgu, które rzeczywiście wymagają interwencji. Urządzenie będzie pod kątem parametrów i funkcji najnowocześniejsze i najbardziej rozbudowane technologicznie z aktualnie dostępnych w Polsce.

Pracownia Neurostymulacji w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie umożliwi pacjentom terapię w najszerszym zakresie przy użyciu najlepszego sprzętu. Dotyczyć to będzie zarówno terapii depresji lekoopornej, jak i stopniowego włączania do badań klinicznych pacjentów, z innymi, dotychczas nie dość skutecznie leczonymi zaburzeniami psychicznymi. Pracownia funkcjonować będzie w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym specjalizującym się w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych w odremontowanym budynku nr I.


Źródło: Biuro Prasowe UMWM