Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie to jedyne miejsce w Małopolsce, w którym tak kompleksowo leczy się wady wzroku i choroby oczu. I właśnie skończył równe sto lat. W uroczystym jubileuszu, w imieniu samorządu regionalnego, udział wzięli wicemarszałek Wojciech Kozak i Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

0 łóżek, 161 pracowników i ponad 5,5 tysięcy pacjentów rocznie – tak w liczbach wygląda ostatni rok pracy Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. Placówka jest obecnie jedynym obiektem tego typu w regionie i wiodącym w kraju. Rocznie przeprowadza się w tu ok. 4 000 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, 300 zabiegów witrektomii, 300 zabiegów przeciwjaskrowych, 25 przeszczepów rogówki i 3000 innych zabiegów. Z kolei przyszpitalna przychodnia udziela w każdym roku około 25 tys. porad – nie tylko dorosłym pacjentom, ale też tym najmłodszym, m.in. w zakresie obserwacji siatkówki u wcześniaków i udrażniania dróg łzowych u niemowląt.

Dzisiaj szpital to nowoczesny i okazały budynek na os. Na Wzgórzach, gdzie przeniósł się z Witkowic w 2012 roku. 100 lat temu nosił on jednak nazwę Zakładu Leczniczego UJ dla dzieci jagliczych, który powstał jako fundacja Kardynała Sapiehy. Warto dodać, że jako jedyny w okresie międzywojennym kompleksowo leczył schorzenia oczu u dzieci.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego