Około 130 miejsc na terapię nerkozastępczą z pełną refundacją NFZ jest dostępnych w stacjach dializ w aglomeracji krakowskiej – informuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, największe i najbardziej opiniotwórcze zrzeszenie chorych na nerki w Polsce. Obecnie w Krakowie funkcjonują cztery ośrodki hemodializ dla pacjentów. Jednak dostępność placówek w centrum miasta spada, gdyż ośrodek przy Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika ma być planowo przeniesiony do Prokocimia w latach 2019-2020, a stacja przy ul. Kieleckiej boryka się z otrzymaniem kontraktu od Małopolskiego Oddziału NFZ.

W najbliższej przyszłości chorzy będą mogli skorzystać z leczenia w ośrodkach na os. Złotej Jesieni 1 oraz na os. Młodości 11. Centrum Nefrologiczne na os. Złotej Jesieni 1 ma ok. 80 miejsc w dzień dla pacjentów dializowanych i dysponuje, oprócz stacji dializ, całodobowym oddziałem nefrologicznym oraz poradnią. Miejsca są dostępne na zmianach dziennych i dodatkowo w nocy (dla chorych, którzy np. z powodu pracy lub ze względów rodzinnych, preferują ten czas dializy). Stacja dializ na os. Młodości 11 ma ok. 50 wolnych miejsc.

Hemodializa, w wymienionych miejscach, jest w pełni bezpieczna i finansowana przez NFZ. W jej koszcie przewidziany jest również transport pacjenta do stacji i z powrotem, do miejsca zamieszkania. Jest on bezpłatny, bez względu na stan pacjenta.

OSOD ubolewa nad negatywna decyzją NFZ, która może doprowadzić do likwidacji stacji przy Kieleckiej.

„Hemodializa to leczenie ratujące życie, każda przerwa w terapii jest niezwykle groźna dla naszego życia. Naszym obowiązkiem wobec chorych jest przeprowadzić ich przez tę zmianę, jeśli będzie konieczna, jak najbezpieczniej” - podkreśla dr Iwona Mazur, prezes OSOD. Iwona Mazur dodaje, że stacje dializ w centrum Krakowa dają chorym większą wolność i wyższą jakość życia – elastyczne możliwości pracy, układania obowiązków rodzinnych.


Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych