28 maja Minister Zdrowia ogłosiła dwa pierwsze w tym roku konkursy na wybór realizatorów zadań Narodowej Strategii Onkologicznej.

Ogłoszone konkursy to:

  • „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym
  • „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia dzieciom

Ogłoszenia zostały opublikowane na stronie resortu zdrowia.

Ministerstwo Zapowiada, że w najbliższym czasie opublikuje kolejne konkursy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej:

  • „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów”
  • „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
  • „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej”

Resort zdrowia tłumaczy, że celem realizacji zadań jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz większej dostępności i poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia