Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało, iż Minister Zdrowia przyznał akredytację kolejnym dziesięciu szpitalom. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 209 placówek.

Aby otrzymać akredytację, szpital musi spełnić wszystkie kryteria oceny zawarte w piętnastu działach. W sumie kryteriów tych jest 221.

Ocenie podlega całościowa działalność szpitala, a więc zarówno zarządzanie placówką, jak i przestrzeganie praw pacjenta, diagnostyka obrazowa, wykonywane zabiegi, działalność izby przyjęć, odżywianie pacjentów, a nawet pranie bielizny i pościeli. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonują oceny na podstawie rozmów z pacjentami, kierownictwem i personelem szpitala oraz dokumentacji.

Wyróżnione jednostki to:

  • Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w zakresie działalności Szpitala Wielospecjalistycznego w Polanicy Zdroju
  • Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
  • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie działalności Szpitala
  • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w zakresie działalności Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
  • Centrum Medyczne Karpacz S.A. w zakresie działalności Centrum Medycznego Karpacz Spółka Akcyjna Szpitala
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego w zakresie działalności Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
  • Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w zakresie działalności Szpitala
  • Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w zakresie działalności Szpitala
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysko - Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie w zakresie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie - Szpitala

Akredytacja jest przyznawana na 3 lata – przez ten czas szpital musi utrzymać wysoką jakość świadczonych usług. Dla pacjentów akredytacja ministra zdrowia jest gwarancją bezpieczeństwa i daje pewność, że sposób leczenia oraz organizacja hospitalizacji są zgodne z normami określonymi przez Centrum Monitorowania Jakości.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 209 szpitali. Pełna lista akredytowanych placówek znajduje się na stronach Centrum Monitorowania Jakości.


Źródło: CMJ