Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, który działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” zostanie wyposażony w nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny. Prawie 945 tysięcy złotych na ten cel pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest w gestii resortu zdrowia.

- Dzięki dotacji, na potrzeby ośrodka, szpital będzie mógł zakupić: laparoskop, histeroskop oraz aparat USG 3D – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ.

Laparoskopia i histeroskopia są obecnie jednymi z najpopularniejszych, nowoczesnych technik diagnostyczno-zabiegowych wykorzystywanych między innymi w diagnostyce i leczeniu niepłodności, a ich zaletą jest mniejsza inwazyjność niż zabiegów wykonywanych metodami klasycznymi. Dzięki tym nowoczesnym technikom endoskopowym, możliwe jest wykonywanie znacznej części zabiegów w warunkach ambulatoryjnych lub chirurgii „jednego dnia”. Nowy aparat USG 3D, dzięki systemowi ultradźwiękowemu, pozwoli z kolei na nowoczesną diagnostykę pacjentek diagnozowanych w trakcie leczenia niepłodności oraz w ciąży, jeżeli leczeni zakończy się sukcesem.

Ośrodek Leczenia Niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach został otwarty 26 lutego 2018 roku. Pary, które korzystają z jego pomocy uczestniczą w ministerialnym „Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Programem są objęte zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach partnerskich, borykające się z problemem niepłodności, która dotyczy obecnie ok. 20 proc. populacji i została uznana za chorobę społeczną.

Od początku działalności, z pomocy ośrodka w WSzZ skorzystało prawie 300 par, a 17 kobiet zaszło w ciąże. – Mamy jedną z największych w Polsce liczbę konsultowanych pacjentek uczestniczących w programie. Uzyskane ciąże pokazują z kolei, że program był potrzebny, a dodatkowe, przyznane środki pozwolą na jeszcze większy rozwój programu – mówi dr hab. n. med. prof. UJK Wojciech Rokita, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach