Ruszyła właśnie kampania społeczna „Łuszczyca i ŁZS – dość wykluczenia! Zobacz mnie. Nie moją skórę”. Akcja skierowana jest do uczniów szkół średnich.

W ramach kampanii przeprowadzona zostanie akcja plakatowa w szkołach ponadpodstawowych pod hasłem: „Zaraź się tolerancją, łuszczycą nie możesz”. Plakaty informacyjne mające zachęcić młodych łudzi do zainteresowania się tematem łuszczycy, w pierwszej kolejności zostaną rozdystrybuowane w województwie kujawsko-pomorskim, w blisko 500 szkołach ponadpodstawowych.

Docelowo akcja ma objąć zasięgiem całą Polskę. W tym też celu została uruchomiona dedykowana strona internetowa, z której zainteresowane szkoły z całej Polski mogą pobrać materiały informacyjne: plakat, infografiki i wykorzystywać je do komunikacji z młodzieżą w ramach prowadzonych przez siebie działań edukacyjnych

„Poprosiliśmy szkoły średnie o współprace, bo wiemy, że młodzieży szczególnie trudno zaakceptować inność. Wiemy też, że ciężko może być młodemu człowiekowi, który właśnie się dowiedział, że choruje na chorobę, która brzydko wygląda i będzie na nią chorował już zawsze. I jeszcze się musi zmierzyć ze swoim środowiskiem, a środowisko bywa okrutne, odrzuca, stygmatyzuje, tylko dlatego, że nie ma wiedzy, że łuszczyca nie zaraża” – opowiada Małgorzata Kułakowska.

Badania przeprowadzone przez Katarzynę Gerke, prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia”, dowodzą, ze 75 proc. pacjentów z tym schorzeniem nie czuje się pełnowartościowymi ludźmi, a 70 proc. odczuwa przygnębienie lub smutek związane z chorobą.

„Brakuje im większego wsparcia ze strony społeczeństwa. Chociaż je otrzymują, jeszcze bardziej by chcieli, aby ludzie wiedzieli, że łuszczycą nie można się zarazić. To jest ich największy problem. Osoby spoza środowiska boją się podać im rękę, bo myślą, że można się tak zarazić, co jest oczywiście nieprawdą” – mówi Katarzyna Gerke. To tylko pokazuje jak bardzo taka kampania jest potrzebna.


Źródło: Kurier PAP