Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój - pod takim hasłem 17 stycznia w Lublinie odbędzie się czwarta konferencja w ramach debaty Wspólnie dla Zdrowia.

Celem debat „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia.

Minister Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem ogólnopolskiej debaty, ma nadzieję, że powstanie wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

Na najbliższej konferencji eksperci będą rozmawiać m.in. o kształceniu przed- i podyplomowym kadr medycznych, nowych zawodach w medycynie i ich miejscu w systemie ochrony zdrowia oraz o wynagrodzeniach.

Program konferencji jest dostępny na stronie resortu zdrowia [Plik PDF].


Źródło: Ministerstwo Zdrowia