Jak wynika z najnowszego badania, które ma być przedstawione podczas corocznego spotkania Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA) - koszty za zbyt krótki czas trwania snu ponosi nasze serce.

Ludzie pracując w straży pożarnej, policji czy ochronie zdrowia, jak i również inne zawody z wysokim narażeniem na stres, często są zmuszeni do całodobowych dyżurów w pracy z niewielką szansą na sen. Chociaż wiadomo, że skrajne zmęczenie może wpływać na wiele procesów fizycznych, poznawczych i emocjonalnych, jest to pierwsze badanie, które pokazuje jak przesunięcie realizacji potrzeby snu o 24 godziny wpływa na czynność serca.

Na potrzeby badania, zaangażowano 20 zdrowych radiologów, w tym 19 mężczyzn i jedną kobietę, ze średnią wieku 31,6 lat. Każdego z badanych poddano rezonansowi magnetycznemu układu krążenia (CMR) z analizą przed i po 24-godzinnym przesunięciu snu, gdzie sen trwał średnio ok. 3h. Podczas badania została zabroniona konsumpcja napojów zawierających kofeinę i żywności z teobrominą, np. czekolada czy orzechy. Nie brano również pod uwagę czynników indywidualnych na poziom stresu lub bodźców środowiskowych.

Funkcjonowanie serca jak do tej pory, w kontekście braku snu nie było wcześniej badane poprzez analizę naprężeń CMR, najbardziej wrażliwego parametru kurczliwości mięśnia sercowego.

Naukowcy pobrali również od uczestników próbki krwi oraz moczu, a także mierzono im ciśnienie krwi i tętno.

Po krótkotrwałej deprywacji snu, uczestnicy wykazali znaczny wzrost: średniego napięcia szczytowego ciśnienia skurczowego (pre = -21,9; post = -23,4), ciśnienia skurczowego (112,8; 118,5), rozkurczowego (62,9; 69,2) oraz tętna (63,0; 68.9). Ponadto, uczestnicy prezentowali znaczne zwiększenie poziomu hormonu stymulującego tarczycę (TSH), hormonów tarczycy FT3, FT4 i i kortyzolu, w odpowiedzi na stres.

„Badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania rzeczywistego wpływu takiego charakteru pracy na zdrowie pracowników. Po raz pierwszy wykazaliśmy, że nawet krótkoterminowe pozbawienie snu w kontekście zmian 24-godzinnych, może prowadzić do znacznego wzrostu kurczliwości serca, ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca, jak i również do zaburzeń hormonalnych. Należałoby przeprowadzić teraz badania uzupełniające na temat długofalowych skutków utraty regularnego snu.”, przyznają z zaniepokojeniem naukowcy.

Źródło: sciencedaily.com